Home SAMFUND 14 DAGES KAOS PÅ DEN FYNSKE MOTORVEJ I VENTE

14 DAGES KAOS PÅ DEN FYNSKE MOTORVEJ I VENTE

14 DAGES KAOS PÅ DEN FYNSKE MOTORVEJ I VENTE
0

Fra søndag den 13. august og cirka to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på Fynske Motorvej ved Nørre Aaby

Asfaltarbejdet i østgående retning starter lige øst for frakørselsrampe 57 Nr. Åby og slutter ved tilkørselsrampe 56 Ejby.
Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber.
Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne.
For ikke at forstyrre trafikken i dagtimerne bliver arbejdet udført som aften- og natarbejde mellem klokken 19.00 – 06.00, dog på fredage og søndage fra klokken 20.00.
Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.
Konkret vil asfaltarbejdet få følgende konsekvenser:
·      Ved aften- og natarbejdet ledes det østgående spor over i vestgående spor med ét spor farbart i begge retninger.
·      Tilkørselsrampe 57 Nr. Åby samt fra- og tilkørselsrampe Ejby i østgående retning vil være spærret i arbejdsperioderne.
·      Nedsat hastighedsbegrænsning forbi arbejdsområdet.
Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik.

Følg DanmarkC TV på de Sociale Medier