Home Læserbrev

Læserbrev

LÆSERBREV : Brugerstyrede senge er fremtiden i Region Syddanmark

Af Bjørn Medom Nielsen Regionsrådskandidat (S) Midler fra satspuljen har, på de psykiatriske afdelinger i Svendborg og Odense, betalt forsøg med brugerstyrede senge. Brugerstyrede senge betyder, at på forhånd visiterede patienter på eget initiativ kan lade sig indlægge i kortere tid – uden at skulle gennem skadestuen. Det er patienten selv, der bestemmer, hvornår der […]

LÆSERBREV : Kampen for ligeværd er en fælles sag

Jørn Henner, 1. stedfortræder for Enhedslisten i Fredericia byråd har indsendt nedenstående læserbrev Kommentar til den igangværende debat om sexisme blandt byrådsmedlemmer. LÆSERBREV: Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg på det kraftigste går imod sexisme. Jeg er feminist og går kraftigt imod alle former for forskelsbehandling. Det gælder vedrørende køn, sexuel orientering, etnicitet, […]

LÆSERBREV: GIGANT

LÆSERBREV: Gigant I dag glæder det mig umådelig meget, trods manges menneskers skepsis, at vi i tidligere byråd havde store visioner og tog chancen ved at købe jord fra de omkring liggende bønder. Danmark C, kom det til at hedde, og er i dag, en af Danmarks mest eftertragtede matrikler, når det handler om beliggenheder […]