SAMFUND

FREDERICIANER I SPIDSEN FOR EWII

Det bliver Jørn Limann fra Fredericia, der i resten af denne valgperiode – frem til udgangen af 2018 – skal stå i spidsen som formand for energikoncernen EWII. 65-årige Jørn Limann, der har en bred international erfaring fra ledende stillinger i energibranchen, blev valgt som ny bestyrelsesformand uden modkandidat på EWIIs repræsentantskabsmøde tirsdag den 15. […]

14 DAGES KAOS PÅ DEN FYNSKE MOTORVEJ I VENTE

Fra søndag den 13. august og cirka to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på Fynske Motorvej ved Nørre Aaby Asfaltarbejdet i østgående retning starter lige øst for frakørselsrampe 57 Nr. Åby og slutter ved tilkørselsrampe 56 Ejby. Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende […]

50+ Senior Erhverv har succes i Middelfart

Mødeaktiviteten flytter fremover tæt på erhvervslivet, besøg og rekrutteringsservice til lokale virksomheder intensiveres. Senior Erhverv har bidt sig fast i Middelfart. Efter starten i foråret 2017, hvor 55 ledige over 50 år viste interesse, fortsætter klub-arbejdet i Middelfart. Det sker i erhvervsrettede rammer hos Varianten på Fynsvej i Middelfart. Starten med klubindsatsen har været en […]

LÆGEPRAKSIS FLYTTER IND I SUNDHEDSHUS

Praktiserende læge Kristian Egersgård flytter sin praksis i sundhedshuset til oktober Kristian og Annette Egersgård, og især deres patienter, kan se frem til en større klinik med udsigt over vandet, når de rykker ind i Fredericia Sundhedshus den 1. oktober. ”Som kommune får vi nye opgaver i fremtiden, og her spiller praksislægerne en vigtig rolle. […]

KOMMUNERNE SKAL BLIVE BEDRE PÅ DET SOCIALE VOKSENOMRÅDE

Ny pjece, som KL og regeringen har udarbejdet sammen, skal hjælpe kommunerne med at lære af hinanden, når det gælder bedre styring på det sociale område. KL og regeringen har i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram i fællesskab gennemgået styringsudfordringer og -muligheder inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer på det specialiserede socialområde. Det har resulteret […]

ANTIBIOTIKA SKAL BRUGES MED OMTANKE

Sundheds- og Ældreministeriet udgiver i dag en national handlingsplan for antibiotika til mennesker. Planen opstiller tre konkrete mål, som skal medvirke til at nedsætte det danske antibiotikaforbrug til mennesker – og dermed resistensudviklingen – frem mod 2020. Sundhedsstyrelsen har deltaget i udarbejdelsen af handlingsplanen. Brug af antibiotika spiller en nøglerolle i behandlingen af infektioner og […]

KYSTLIVREDERE STÅR KLAR PÅ ØSTERSTRAND FRA 23.JUNI

Den 23. juni tager kystlivredderne fra TrygFonden Kystlivredning hul på endnu en badesæson på strandene og havnebadende. Livredderne bemander tårnene hver dag fra kl. 11-19 frem til den 16. august. Når sommerferien begynder, trækker kystlivredderne fra TrygFonden Kystlivredning som vanligt i de rød-gule uniformer for at sørge for badegæsternes sikkerhed på 35 strande og havnebade […]

TV: OVER 200 MOTORCYKLISTER I FREDERICIA – MC MOD MOBNING PÅ STOR MISSION

TV: Søndag var den landsdækkene forening MC MOD MOBNING i Fredericia Foreningen MC MOD MOBNING, mødte søndag kl. 13.00, talstærkt op i Fredericia. Over 200 motorcyklister havde meldt sig til dagens mission, der foregik i Fredericia. Allerede før middag, ankom de første motorcyklister, og hurtigt var mødestedet på Nordre Kobbelvej fyldt med motorcykler, og førere […]

Første maritime uddannelsesinstitution er blevet positivt institutionsakkrediteret

Som den første maritime uddannelsesinstitution i Danmark er Fredericia Maskinmesterskole (FMS) blevet positivt institutionsakkrediteret. Den positive akkreditering er kulminationen på en langstrakt indsats, der har involveret samtlige medarbejdere og en granskning af alle aspekter af maskinmesteruddannelsen samt FMS’ sikring af kvalitet i uddannelsen. Derfor er der selvsagt stor glæde på FMS. For skolen svarer den […]

GADEFODBOLD FOR UDSATTE OG HJEMLØSE

Akseltorv i hjertet af Fredericia lægger på torsdag asfalt til De Åbne Jyske mesterskaber i gadefodbold med deltagelse af ca. 175 udsatte og hjemløse gadefodboldspillere fra 17 hold der kommer fra hele landet. Fælles for spillerne er, at de ikke passer ind i den traditionelle foreningsidræt, men at de ikke desto mindre gerne vil være […]