Home SAMFUND MULIG KRÆFTPATIENT INDKALDT TIL UNDERSØGELSE 398 DAGE FOR SENT

MULIG KRÆFTPATIENT INDKALDT TIL UNDERSØGELSE 398 DAGE FOR SENT

MULIG KRÆFTPATIENT INDKALDT TIL UNDERSØGELSE 398 DAGE FOR SENT
0

Region Syddanmark har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelsen af den maksimale ventetid for den ene af de to patienter, der er nævnt ovenfor, vedrører tilbud om koloskopi i forbindelse med screening for tarmkræft. Patienten fik tilbudt en tid 398 dage for sent som følge af en IT-fejl i relation til overførsel af svar på prøve. Fejlen blev opdaget ved en systematisk gennemgang af de negative prøvesvar, som følge af en tilsvarende overskridelse i marts måned. Borgeren havde ikke cancer.

Region Syddanmark har oplyst, at den anden overskridelse af den maksimale ventetid for 1 patient skyldes en menneskelig fejl i håndteringen af en henvisning til udredning i Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft. Overskridelsen var på 3 dage. Regionen oplyser, at der er taget de nødvendige ledelsesmæssige foranstaltninger for at sikre, at fejlen ikke sker igen.

 

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. februar 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. Kravene indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider i forhold til de konkrete patienter, der er blevet henvist til undersøgelse og behandling.

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Følg DanmarkC TV på de Sociale Medier