Home FREDERICIA §18 midler skal forebygge ensomhed blandt ældre

§18 midler skal forebygge ensomhed blandt ældre

§18  midler skal forebygge ensomhed blandt ældre
0

Flere frivillige sociale foreninger har fået penge til projekter, der skal forebygge ensomheden blandt ældre seniorer

Hvert år uddeler Fredericia Kommune de såkaldte §18 midler til frivillige sociale foreninger, og i år er ingen undtagelse.

”Det glæder mig rigtig meget, at vi har så mange gode frivillige initiativer i Fredericia. Jeg ved, at foreningerne brænder for deres projekter, og jeg er glad for, at vi med vores støtte kan give dem mulighed for at videreudvikle deres projekter”, siger Susanne Bjerregaard Mørck, formand for Senior- og Handicapudvalget.

I 2019 er § 18-puljen på 500.000 kr. De fleste midler er vanen tro uddelt i forbindelse med 1 uddeling. De sidste 100.000 kr. er blevet uddelt i forbindelse med denne 2. uddeling. Da midlerne er statslige puljemidler fra Værdighedsmilliarden, er støtten øremærket indsatser, der kan forebygge ensomhed blandt ældre. Foreningerne skal derfor gøre en særlig indsats for at nå ud til seniorer, der er i risiko for at isolere sig og miste deres netværk for på den måde at forhindre eller forebygge ufrivillig ensomhed. Der er kommet 14 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på 394.389 kr.

Uddelingen af §18 midlerne er fra 2018 flyttet til Økonomiudvalget, og de har på deres seneste møde besluttet, at den resterende støtte for 2019 skal gå til følgende:

  • Brugerrådene på Tavlhøj, Øster Elkjær og I.P.Schmidt får 40.000 kr. til blandt andet at indkøbe nyt udstyr til brug ved fælles aktiviteter og underholdning, og til dækning af udgifter i forbindelse med udflugter.
  • Klub 1297 får 10.000 kr. til en endags-bustur til Korsbæk på Bakken.
  • Pensionistforeningen Social og Sundhed får 10.000 kr. til et arrangement, ”Tag en ven med på tur med SOS”, som skal lokke ensomme ældre med ud på tur.
  • Nordbo Senior – stolegymnastik får 10.990 kr. til at få ny inspiration til både medlemmer og instruktører for på den måde fastholde og tiltrække nye medlemmer.
  • Taulov/Skærbæk og Omegns Pensionistforening får 19.000 kr. som tilskud til deres sociale arrangementer for deres medlemmer.
  • Danske Seniorer får 10.000 kr. til at lave informationsmateriale om foreningens tilbud til byens seniorer.