BRØLER : FREDERICIA KOMMUNE SENDTE TRUSSEL OM INDDRIVELSE TIL HUNDREDEVIS AF BØRNEFAMILIER

Trussel om inddrivelse af restance, er dumpet ind i hundredevis af fredericianeres eboks Det nemmeste man kan gøre ved faste regninger og opkrævninger, er at tilmelde dem PBS – automatisk månedlig betaling. Derved slipper man for oversete regninger og de deraf følgende rykkerskrivelser fra kreditorer. Mange fredericianere der netop har tilmeldt den månedlige betaling af […]