Vejdirektoratet spærrer frakørselsrampen fra Fyn ved frakørsel 59 Fredericia S

Signalanlægget i krydset Snoghøj Landevej og frakørselsrampen ved frakørsel 59 Fredericia S bliver slukket i morgen torsdag den 29. august mellem klokken 9 og 16, fordi der skal flyttes et styreskab. For at kunne sikre trafikafviklingen og forhindre tilbagestuvning ud på motorvejen lukkes rampen i perioden. Trafikanter anvises til at benytte frakørsel 60 Fredericia V, hvor […]