SPOR SPÆRRES I KRYDS 59

Vejdirektoratet er nu så langt, at de skal i gang med et højresvingsspor mod Kolding ved den nordlige tilkørselsrampe i motorvejskryds 59 Fredericia S. Fra torsdag den 5. marts efter kl. 9.00 til onsdag den 15. april vil det inderste spor fra motorvejsbroen til tilkørselsrampen være spærret for bilister for at give plads til cyklisterne. […]