Statsministeren åbner op for daginstitutioner og de yngste elever i skolerne

Mandag aften afholdt Statsminister Mette Frederiksen pressemøde, hvor hun fremlagde opdaterede oplysninger omkring den igangværende nedlukning af Danmark. Statsministeren åbnede i sidste uge op for at tale om en kommende genåbning af Danmark i etapper. Siden 16.marts har daginstitutioner og skoler været lukket ned, sammen med en stor del af det officielle Danmark. Gradvist, forsigtigt […]

Se dagens byrådsmøde online – Her er dagsordenen og videostream

Byrådsmødet på Fredericia Rådhus mandag d. 6.april, indeholder kun et enkelt offentligt punkt. Punktet omhandler fremrykning af anlæg 2020. Punkt.: 57 – Fremrykning af anlæg 2020 Sagsnr.:20/3049Sagen afgøres i: Byrådet Sagsresumé: Kommunerne har med en ny aftale fået mulighed for at øge anlægsaktiviteten med fuld lånefi- nansiering. Formålet hermed er at holde gang i erhvervsliv […]

Musikterapeut giver større livskvalitet

Et toårigt projekt viser, at musikterapi har en positiv effekt på ældre mennesker med demens I 2018 ansatte Fredericia Kommune en musikterapeut for en toårig periode, som en indsats under Værdighedspolitikken. Effekten af musikterapeutens arbejde har været så god, at stillingen nu gøres permanent. Det besluttede Senior- og Handicapudvalget på deres seneste møde.  ”Musikterapeuten har […]