Plan skal skrue ned for trafikstøj og op for sundhed

Støj kommer på dagsordenen i flere udvalg, der bl.a. ønsker at fremme sundheden ved at skrue ned for trafikstøj Støj er et problem, og særligt trafikstøj er ifølge WHO et af de største miljøproblemer i EU. Fredericia Kommune har i flere år haft en støjhandlingsplan for trafikstøj, som nu skal opdateres. Det besluttede Miljø- og […]

NETTO er på vej til Taulov – Åbner Ultimo juni 2021

Ny spildevandsplan dukker op til overfladen

En ny spildevandsplan skal lette presset i kloakken og forbedre vandmiljøet i kommunen   Bynær natur med bække, våde engområder og 40 km kyststrækning. Vand er kilden til meget godt og meget ballade i Fredericia – og særligt på kraftige regnvejrsdage, hvor kloakkerne kan have svært ved at følge med. Onsdag den 12. august blev Miljø- […]

NETTO er på vej til Taulov – Åbner Ultimo juni 2021