Nyt partnerskab mellem Fredericia Kommune og Mødrehjælpen styrker den tidlige indsats for sårbare gravide og småbørnsfamilier i kommunen

Det nye partnerskab har til formål at styrke sårbare gravide og børnefamilier og skabe bedre trivsel hos børn i kommunen gennem forebyggende og helhedsorienterede indsatser. Partnerskabets primære målgruppe er gravide og børnefamilier med børn i alderen 0-6 år, der befinder sig i en sårbar situation og er i risiko for udsathed.  Alle børn i Danmark […]

NETTO er på vej til Taulov – Åbner Ultimo juni 2021

LÆSERDEBAT : Betaler vi skat til, at yngre personer i sydeuropa kan have en længere levetid på pension for vores penge?

AF: Poul Rand, 7000 Fredericia “Længst muligt i eget hjem” -, et godt slogan der har vundet indpas i mange kommuner.  MEN, når beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har fremsætter et lovforslag, der i 2023 vil hæve pensionsalderen fra 68 til 69 år, samt at pensionsalderen løbende forhøjes når levealderen også stiger. Dette er aftalt i […]

Nej til et sammenspist byråd

Kommune efter demenssag: “Vi er forpligtede til at gentænke foranstaltningerne”

Torsdag den 6. august 2020 forsvandt en ældre dementramt mand fra sin aflastningsplads på plejecenteret Stævnhøj i Taulov. Manden forlod stedet ubemærket gennem en åben dør, og blev ikke set i live igen. Først onsdag den 12. august blev liget af manden fundet af den frivillige organisation ‘Missing People’, som havde igangsat en større eftersøgning. […]

Ny aftale på plads mellem KL og DLF

Siden 2013 har lærernes arbejdstid været fastsat ved lov 409. Nu ser det ud til at en ny aftale er kommet på plads mellem KL og DLF som igen gør lærernes arbejdstid overenskomstbaseret. Ifølge Per Breckling, hovedbestyrelsesmedlem i DLF, har denne lov været med til at forringe undervisningskvaliteten i folkeskolerne. Det er derfor med stor […]

NETTO er på vej til Taulov – Åbner Ultimo juni 2021

Penge fra Tilgængelighedspuljen er fordelt

Tre projekter har fået penge  I maj måned efterlyste Senior- og Handicapudvalget gode idéer, der kan forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap. Udvalget har valgt at støtte tre af de fem ansøgninger, der kom ind.  ”Det er nogle fine ansøgninger, vi har fået ind, og det glæder mig, at vi får mulighed for både at […]

NETTO er på vej til Taulov – Åbner Ultimo juni 2021

Større byggeprojekt på Ryes Kaserne!

På Ryes Kaserne er udstyret blev stort. Faktisk så stort at de gamle bygninger på kasernen fra 1956 ikke længere kan huse de stadigt voksende maskiner. Derfor er der nu afsat 120 millioner kroner til tre bygninger på kasernen. Der er tale om tre garager, to med mandskabsfacilitet. Hovedentreprisen omfatter:– To garager med materiel- og […]

NETTO er på vej til Taulov – Åbner Ultimo juni 2021

10 Millioner i underskud hos Trekant Brand – sparekravet reduceres

Trekant Brand ser i øjeblikket på røde tal. Der er et underskud på omtrent 10 millioner kroner som ifølge beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen er følge af materieludskiftninger og et stadigt stigende behov for brandvæsenet i Fredericia Kommune. Derfor nedsættes sparekravet fra 2% til 0.5%, så brandvæsenet stadig kan opretholde det krævede serviceniveau. Se med her […]

NETTO er på vej til Taulov – Åbner Ultimo juni 2021

Ny bogudgivelse – Bliv en mentalt fit ‘warrior’.

Erik Schwensen og Henrik Wenøe har i samarbejde udgivet bogen “Mental Fitness for Warriors – Bliv Væredygtig”. Bogen “Mental Fitness for Warriors – Bliv Væredygtig” er en fortælling om, hvordan du styrker din mentale tilstand og tager kontrollen tilbage til dig selv, så det er dig, der styrer din hjerne og ikke den, der styrer […]

NETTO er på vej til Taulov – Åbner Ultimo juni 2021