Genudbud af rammeaftale om hjemmepleje

Fredericia Kommune genudbyder rammeaftalen om levering af hjælp til borgere i eget hjem Beslutningen om genudbud af rammeaftalen er truffet efter vejledning af udbudsspecialister og en grundig afvejning af en lang række forhold.  Kære Pleje har gentagende gange klaget over tildelingen af rammeaftalen til en anden leverandør. To store advokatfirmaer har rådgivet kommunen, og de […]

Udvalg: Her kan der udvikles attraktive boligområder

Arbejdet med en ny kommuneplan for 2021-2033 er godt i gang. By- og Planudvalget retter nu blikket mod steder til udvikling af attraktive boligområder Hvordan skal Fredericia udvikle sig? Arbejdet med ny Kommuneplan 2021-2033, der skal sætte retningen for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år er godt i gang. Særligt bosætning er blandt de temaer, […]

Ikke alle erhverv er lige hårdt ramt af corona

12 dage i Egeskov med foredrag og film om Arlettes Auschwitz-historie

Egeskov Forsamlingshus ved Fredericia danner fra næste uge rammerne om en særlig række af foredrag og filmvisninger om Auschwitz-overlever Arlette Andersen. Tirsdag aften den 25. august er der film- og foredragsaften i forsamlingshuset, og efterfølgende inviteres skole- og gymnasieelever til særlige arrangementer over 11 dage i september, oktober og november, hvor de med foredrag og […]

Ikke alle erhverv er lige hårdt ramt af corona

Fredericianerne har fundet vej til Boblberg.dk

Status viser, at fredericianerne hjælper hinanden i det digitale fællesskab Sundhedsudvalget besluttede for to måneder siden, at lave et samarbejde med Boblberg, som er en digital platform med et fællesskab for mere end 310.000 brugere landet over. En status viser, at lidt over 1800 har fundet vej til Boblberg.dk.  ”På vores seneste udvalgsmøde i Sundhedsudvalget […]

Ikke alle erhverv er lige hårdt ramt af corona