Marianne Thomsen (SF) indtræder i regionsrådet i Region Syddanmark

Da Vicky Bender Lorenzen (SF) har bedt om at blive fritaget for sit regionsrådshverv grundet sine civile forpligtelser, indtræder Marianne Thomsen som regionsrådsmedlem i SF’s regionsrådsgruppe i Region Syddanmark. Marianne Thomsen arbejder som lektor og studievejleder på gymnasiet HTX Lillebælt og er bosat i Skærbæk. Marianne har tidligere været byrådsmedlem i Fredericia Kommune. Marianne indtræder i udvalgene: Regional udvikling, Uddannelse og arbejdskraft og Videnskabsetisk komité. Marianne […]

Ikke alle erhverv er lige hårdt ramt af corona