Home 2020 september

Sådan skal tilbud om tandpleje til socialt udsatte skrues samme

Sundhedsstyrelsen har opdateret sin vejledning om den kommunale tandpleje med nye retningslinjer for socialtandpleje. Socialtandpleje er et gratis tilbud om tandbehandling til socialt udsatte borgere. Den opdaterede vejledning om den kommunale tandpleje skal klæde kommunerne på til at tilbyde socialtandpleje til socialt udsatte borgere, herunder gadehjemløse og borgere, der benytter tilbud som herberger, varmesteder og […]

Rådhuset lyses op i rødt – Eventbrancen bløder kroner

Som en direkte konsekvens af Covid-19, blev stort ste enhver form for events lukket ned allerede i marts. Det betyder for hele eventbranchens vedkommende, at branchen stort set har stået uden arbejde siden marts – og kommer til det en rum tid endnu.   Branchen har imidlertid kun i beskedent omfang kunnet benytte de hjælpepakker, […]

Hvad skete der i virkeligheden med Fredericia Teater?

Snorespor over Lillebælt

Fredericia og Middelfart fejrer 50-års-jubilæet for indvielsen af den nye Lillebæltsbro, med en fælles kunstevent, der binder mennesker og byer sammen Den 21. oktober er det 50 år siden, at den nye Lillebæltsbro blev indviet, og i den anledning bliver der i både Middelfart og Fredericia lavet en stor kunstevent med kunstneren Karoline H Larsen. […]

Nyt trænings-, opholds og legeområde på vej

Inden længe man opleve at udeområder ved FIC gennemgår en spændende forandring. Fredericia Idrætscenter er i en rivende udvikling, og der er mange ombygningsprojekter i gang indenfor i huset. Nu kommer turen også til udearealerne. Området foran hovedindgangen bliver til et stort kombineret trænings-, opholds og legeområde for alle. Området indrettes bl.a. med et praktisk […]

Ny veteranpolitik vedtaget – Skal synliggøre og styrke

COVID-19 epidemien kan have påvirket stofmarkedet

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af narkotikarelaterede dødsfald i 2019 ligger på samme niveau som 2018 og 2017. Derudover er det positivt, at gennemsnitsalderen ved dødsfald fortsætter med at stige  2019 mistede 265 personer i Danmark livet som følge af narkotika. Der er tale om en mindre stigning, som dog ikke er statistisk […]

Ny veteranpolitik vedtaget – Skal synliggøre og styrke

Coronastudie: Blot en lille reduktion af trafikken giver store forbedringer på vejene

Blot en beskeden reduktion af trafikken på de mest belastede motorveje vil føre til markante forbedringer af både fremkommeligheden og trafiksikkerheden.    Det viser nye analyser, som Vejdirektoratet har foretaget, blandt andet med hjælp af trafikdata fra de forårs- og sommermåneder, hvor en stor del af trafikken forsvandt fra det overordnede vejnet på grund af […]

Nu skal masker bruges langt oftere på sygehuse, plejehjem og ved lægen

Sundhedsstyrelsen har skærpet retningslinjerne for brugen af værnemidler på sundheds- og ældreområdet og visse dele af socialområdet. Øget brug af masker og mundbind skal forebygge smitte i situationer, hvor det ikke er muligt at holde afstand Lige nu stiger smittespredningen i hele landet, og vi ser også flere smittede på plejehjem og sygehuse. I øjeblikket […]

“Bryd Socialdemokratiets monopol”

SF Fredericia går til valg under sloganet “Bryd S-monopolet!” SF mener, at det er usundt for demokratiet, når et enkelt parti sidder på flertallet i et byråd. I Fredericia har det medført lukkethed og uigennemsigtighed i de beslutninger, der bliver truffet, mens ubehageligheder som bl.a. det politiske ansvar omkring teatrets konkurs, helt uhørt bliver gemt […]

Enevældet afskaffedes i 1849, eller blev det?

Læserdebat: 4 SF’ere skifter partiforening

SF Fredericia valgte på generalforsamlingen i juni 2020 spidskandidater. Flere af de 5 kandidater blev valgt ved kampvalg med en stemmes flertal, herunder spidskandidaten.   Et medlem valgte af klage over valghandlingen. Alle kandidat valgene blev efterfølgende underkendt af SF’s landsledelse, da der ved valgene blev tilladt anvendelse af en fuldmagt i strid med vedtægterne og […]

Enevældet afskaffedes i 1849, eller blev det?

Stor redningsaktion afblæst : Dykkere var blot på aftalt 50 min. dyk

Se tv-indslag nederst i artiklen… En stor redningsaktion er netop nu i gang ved Lillebælt. Redningsmandskabet eftersøger en dykker, der ikke er kommet retur til vandoverfladen. Redningshelikopter, politi og Trekant Brand er tilstede ved Lillebælt. Opdatering kl.13.01: Redningsaktionen er afblæst. Dykkerklubben Diving 2000 var søndag på et almindeligt dyk i Lillebælt, ud for dykkerklubber Aktivs […]

Elitesportsklubber og jobcentre i partnerskab om socialt ansvar

Fra denne sæson igangsættes et nyt spændende samarbejde mellem fem elitesportsklubber og lokale jobcentre med overskriften Partnerskaber om socialt ansvar – samarbejde om lokal jobskabelse.  Sammen med klubbernes netværks- og sponsorvirksomheder afprøves en model, hvor ansættelse af ledige, der har vanskeligt ved at komme i job, tænkes sammen med fleksibel rekruttering og vækst i virksomhederne.  Administrerende direktør i Randers […]

Ny veteranpolitik vedtaget – Skal synliggøre og styrke

Læserdebat: Er der grund til bekymring for beskæftigelsesindsatsen i Fredericia?

Af Kirsten Hassing Nielsen, byrådskandidat, Det Konservative Folkeparti, kv21 I det seneste budgetforlig hæfter jeg mig ved, at beskæftigelsesområdet ikke er nævnt i højere grad. Og det bør give anledning til bekymring. Stor bekymring faktisk. Beskæftigelsen handler om de enkelte individer og fokus på de mennesker, som allerede står uden job, og de som er i risiko for at […]

Enevældet afskaffedes i 1849, eller blev det?

Kommunal støtte til Veteranhjem Trekantsområdet

Det er bevægende at få at vide, at de nu afsluttede budgetforhandlinger i Fredericia Kommune bl.a. har mundet ud i at Veteranhjem Trekantsområdet i 2021 får tildelt kr. 75.000 til det arbejde vi udføre for veteraner, hvoraf en del er kommet hjem fra en mission med ar på sjælen. Beløbet vil – selvfølgelig – blive […]

Ny veteranpolitik vedtaget – Skal synliggøre og styrke