SF Fredericia ser frem til retslig bedømmelse

I september stævnede lokale  SF’ere fra partiafdelingerne i Trekantområdet ud med skibet Frem. Med  os på skibet havde vi Mogens Flindt, professor i biologi ved Syddansk Universitet, som deltog for at vi som SF’ere kunne blive klogere på klapningen ved Trelde Næs. Professoren berettede bl.a.  om en ændret praksis, hvor man tidligere udelukkende gav klaptilladelse om vinteren, så  gives […]

Læserdebat: Nye Borgerliges militærregime

Læserdebat: Samarbejde og fællesskab i Fredericia

Fredericia har traditionen tro et multikulturelt fællesskab, skal vi ikke holde fast i det. Der er forskellige politiske opfattelser i kommunen, men hovedsagen må være at varetage Fredericia på bedst mulig måde. Fællesskab bygger på gensidig respekt og anerkendelse. Der vil dog altid være nogen, der forsøger at så splid mellem os, men opfordringen er, […]

Læserdebat: Nye Borgerliges militærregime

Læserdebat: Danmarks forsvar bør styrkes

Sveriges regering har besluttet at styrke deres forsvar ved at øge forsvarsbudgettet med ca. 40% over de kommende fem år samt fordoble antallet af værnepligtige. Beslutningen kommer umiddelbart som følge af den stigende geopolitiske trussel fra Ruslands ekspansionistiske udenrigspolitik. Nye Borgerlige ønsker Danmark følge trop og styrke vores forsvar. Danmarks forsvarspolitik skal sikre, at vi […]

Læserdebat: Nye Borgerliges militærregime