Fæstningsanlægget Fredericia Vold

Frederik 3. gav i 1650 den befaling at der skulle opføres en fæstningsby i Jylland. Valget faldt på Fredericia og der blev flyttet 1 millioner kubikmeter jord af mere end 5.000 medarbejdere. Resultatet er i dag at Fredericia er omkranset af Nordeuropas bedst bevarede voldanlæg som af fredericianerne anvendes som park, undervisnings- og formidlingssted. Vi […]

Fredericia Eliteidræt hyrer ny coach

Ensomhed under corona

De fleste danskere kan nok genkende følelsen af ensomhed til en hvis grad og der har gennem de seneste mange år været adskillige tiltag målrettet mod ensomheden. Men hvordan ser det ud når corona banker på døren? Kan man stadig skabe god kvalitets indhold i hverdagen når man ikke lige så let som tidligere kan […]