Home Læserdebat Så tag dog det politiske ansvar!

Så tag dog det politiske ansvar!

Så tag dog det politiske ansvar!
0

Så fik Fredericias borgere igen kendskab til en sag, hvor Fredericia Kommune betaler en ekstern aktør, for at levere et analysearbejde i jagten på besparelser på kommunale indkøb. I dette tilfælde er der tale om adskillige millioner kr. som aktøren, i dette tilfælde et advokatfirma, har modtaget.

Hverken borgmesteren eller advokatfirmaet vil ud med, hvad det er man præcist har betalt for. Det bør dog være indlysende, at man ikke betaler i omegnen af 5 millioner uden at have en en forventning om,  at kunne hente et endnu større beløb hjem i besparelser. Det er yderst mærkværdigt, hvis disse spare øvelser bare er noget embedsværket går sysler med uden som minimum at orientere økonomiudvalget.

Fakta er dog, at  pt. er der ikke en eneste politiker i Fredericia byråd, som har vil give  et bud på,hvad det er der er foregået. Man påberåber sig kontraktligt påbud om hemmeligholdelse, -hvilket advokatfirmaet vist nok ikke kan genkende! Tidligere på året kom det frem at Fredericia Kommune havde hyret et privat konsulentfirma til at høste gevinster på handicappede borgeres botilbud,.I den sag måtte borgerne vente i ugevis før det var muligt at få en kommentar fra en ansvarlig politiker.

Sagen afventer stadig en ministeriel afgørelse. I oktober  2019 var den private hjemmepleje i udbud, hvor udbuds vinderen langt underbød de øvrige plejefirmaers bud. Efterfølgende er Fredericia Kommune blevet dømt til at betale en bod til et privat plejefirma på grund udbudsfejl! Hvis Fredericia Kommune har behov for besparelser, vil det klæde byrådet/ økonomiudvalget at stå ved det.

I SF hilser vi  dog borgmesterens nyligt fremkommende forslag om kommunal åbenhed i de aftaler, som man fremadrettet vil indgå med konsulentvirksomheder, meget velkommen. Vi tænker ligeledes, at det vil også være fint, hvis man fik lidt åbenhed i samarbejdet mellem embedsværket og de ansvarlige politikkere.
Man kunne også overveje om ikke det var på tide at genindføre spørgetiden i byrådet?  SF er gerne behjælpelig med opklarende spørgmål og vi lader os ikke så nemt forvirre.

På vegne af SF Fredericia

Connie Maybrith Jørgensen, næstformand

Havepladsvej 142, Fredericia