Afvarsling: Brand i togvogn ved Bangården i Fredericia

Afvarsling: Brand i togvogn ved Bangården i Fredericia

Afvarsling: Brand i togvogn ved Bangården i Fredericia

0

Branden i udrangerede togstammer ved Fredericia Banegård, Norgesgade 21, Fredericia er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg.

Politilogo på rude

Foto: Thomas Tolstrup

Derfor ophæves den tidligere varsling for området Vest for Norgesgade-Danmarks Port og syd for Vesterbrogade og øst for Skjoldborgsvej, samt nord for Prangervej.

Der er udsendt sireneafvarsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Det skal præciseres, at der rettelig ikke er tale om en asbestbrand.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte (lægevagten / nærmeste skadestue) for at blive tilset.

Yderligere informationer gives på www.politi.dk.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.