BEREDSKABSMEDDELELSE : BRAND SÆTTER VARSLINGSSIRENER I GANG

BEREDSKABSMEDDELELSE : BRAND SÆTTER VARSLINGSSIRENER I GANG

BEREDSKABSMEDDELELSE : BRAND SÆTTER VARSLINGSSIRENER I GANG

0

Brand i togvogn ved Banegården i Fredericia

Der er i dag kl. 13.15 tilgået anmeldelse om brand i togvogn ved adressen Norgesgade 46A, 7000 Fredericia.

I forbindelse med hændelsen er der sket konsekvens af betydning for borgerne. Røgfanen driver mod vest-nordvest,  TALE om asbestbrand.

Borgere, der opholder sig inden for området:

Vest for Norgesgade- Danmarks Port og syd for Vesterbrogade og øst for Skjoldborgsgade, nord for Prangervej.

SKAL om muligt gå inden døre, lukke døre og vinduer og slukke for ventillation eller straks forlade området.

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk.

Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.