Home Covid-19 / Corona virus Borgerlige vielser genoptages i Fredericia

Borgerlige vielser genoptages i Fredericia

Borgerlige vielser genoptages i Fredericia
0

Fredericia Kommune modtager stadig flere henvendelser fra borgere, som ønsker at blive viet, så vi har lavet et set up for borgerlige vielser, som overholder myndighedernes retningslinjer og vejledninger.

Alle borgerlige vielser bortset fra nødvielser har været aflyst siden fredag den 13. marts. De berørte borgere har udvist stor forståelse for situationen, som er i tråd med myndighedernes generelle anbefalinger om at udskyde alt som kunne udskydes. Samtidig har forsamlingsforbuddet medført, at det har været naturligt for de fleste at udskyde vielsen.

Rammer/retningslinjer for vielser

Forsamlingsforbuddet betyder, at der maksimalt må være 10 mennesker samlet inkl. giftefoged, rådhusbetjent og brudeparret. Det betyder, at brudeparret inkl. vidner må have 6 gæster med.

Byrådsmedlemmerne varetager i et vist omfang vielser på andre lokationer end på rådhuset. Disse vielser aftales som hidtil mellem brudepar og det enkelte byrådsmedlem. Her gælder forsamlingsforbuddet om, at der maksimalt må være 10 mennesker samlet også. 

I begge situationer er det en forudsætning, at brudeparret selv medbringer vidner til vielsen.

De generelle anbefalinger om afstand gælder naturligvis stadig. Derfor skal der være 2 meters afstand mellem alle deltagere i ceremonien.

Håndsprit er til stede. Er der flere vielser efter hinanden rengøres siddeflader, borde, håndtag og kuglepenne mellem hver vielse.

Fremgangsmåde ved vielser 

Vi modtager løbende nye vielsessager via digital selvbetjening på www.borger.dk. Når vi modtager en ny anmodning om vielse kontaktes borgerne, og vi taler med dem om de rammer, vi kan gennemføre vielsen under og tid og sted aftales. Der en bekræftelse på aftalen via Digital Post, hvor rammer og retningslinjer fremgår.

De administrative giftefogeder varetager vielserne i Byrådssalen, som er bedst egnet til formålet og kravet om at holde afstand. I lighed med mange andre kommuner tilbydes vielser på faste ugedage: onsdag og lørdag. Dette vil medføre at trafikken på Rådhuset begrænses. Når rådhuset igen åbner på normal vis, fjerner vi denne begrænsning.

Der vil typisk være flere vielser samme dag på Rådhuset. Som nævnt ovenfor skal der gøres rent mellem hver vielse, hvorfor der afsættes lidt længere tid til den enkelte vielse.

Der udarbejdes en guideline målrettet både administrative giftefogeder og byrådsmedlemmer, som beskriver de rammer, de må gennemføre vielserne under og gode råd omkring rengøring og afspritning.

Hvornår genoptages vielser

Fredericia Kommune gennemfører vielser fra uge 18 – første gang onsdag den 29. april. Medarbejdere i Borgerservicecentret vil i uge 17 kontakte alle, som har anmodet om vielse telefonisk og afklare om de ønsker at blive viet nu.