Home 112 Brand i skorsten på Slotsstien i Snoghøj

Brand i skorsten på Slotsstien i Snoghøj

Brand i skorsten på Slotsstien i Snoghøj
0

Brandvæsnet blev mandag kald ud til en skorstensbrand i en villa – på Slotsstien i Snoghøj.

Der gik kun ganske få minutter fra alarmen indløb til alarmcentralen, før indsatslederen og den første mobilsprøjte ankom til adressen – kort efter ankom også stigevognen.

Brandvæsnet fik hurtigt rigget stigevognen til, så de kunne tilgå skorstenen og foretage slukningsarbejdet.

Skorstensbrande tegner sig for 25 % af alle brande i enfamilieshuse.

Tilsodning af skorstenen er årsag til en fjerdedel af alle brande i enfamilieshuse og skyldes primært dårlig vedligeholdelse og fyring. Glanssod i skorsten kan opstå, hvis man fyrer forkert, og det er oftest grunden til, at der opstår skorstensbrand. Tendensen er dog heldigvis, at antallet af skorstensbrande i privatboliger er aftagende. Men derfor er der stadig stort behov for fokus på området, for at danskerne kan fyre bedre. Det vil både gavne miljøet og brandsikkerheden. Mange har den opfattelse, at jo mere og større brænde vi putter i brændeovnen, jo mere varme får vi ud af det. Men det skal faktisk forholde sig lige modsat. (kilde : Beredskab.dk)