Home FREDERICIA BRØLER : FREDERICIA KOMMUNE SENDTE TRUSSEL OM INDDRIVELSE TIL HUNDREDEVIS AF BØRNEFAMILIER

BRØLER : FREDERICIA KOMMUNE SENDTE TRUSSEL OM INDDRIVELSE TIL HUNDREDEVIS AF BØRNEFAMILIER

BRØLER : FREDERICIA KOMMUNE SENDTE TRUSSEL OM INDDRIVELSE TIL HUNDREDEVIS AF BØRNEFAMILIER
0

Trussel om inddrivelse af restance, er dumpet ind i hundredevis af fredericianeres eboks

Det nemmeste man kan gøre ved faste regninger og opkrævninger, er at tilmelde dem PBS – automatisk månedlig betaling. Derved slipper man for oversete regninger og de deraf følgende rykkerskrivelser fra kreditorer.

Mange fredericianere der netop har tilmeldt den månedlige betaling af blandt andet SFO til betalings service, har modtaget et trusselsbrev fra Fredericia kommune om inddrivelse af restance – på trods af at beløbet er blevet trukket på deres konto. Inddrivelsesbrevet er også sendt til flere borgere der ikke er tilmeldt automatisk betaling.

Restancebrevet som blev sendt ud til forældre med børn i bl.a. daginstitution og sfo

Mange har reageret ved at kommentere på Fredericia kommunes facebookside, og andre ved at ringe til kommunen og gøre opmærksom på problemet – en del af de berørte borgere har taget inddrivelsesvarslet alvorligt og straks indbetalt det i brevet oplyste skyldige beløb til kommunekassen. Men brevet med inddrivelsestrussel er en fejl. Det oplyser Fredericia kommune på deres facebookside.

 

 

Udsendelsen af inddrivelsesbrevet fritager dog ikke betalere der er i restance, for at betale deres udestående. Omvendt vil de borgere der har betalt regningen to gange, få deres penge retur, så snart kommunen har et fuldt overblik over situationen.