Home Politik BYRÅDSMEDLEMMER SKAL KUNNE MODTAGE DANNEBROGORDEN FOR LANG TJENESTE

BYRÅDSMEDLEMMER SKAL KUNNE MODTAGE DANNEBROGORDEN FOR LANG TJENESTE

BYRÅDSMEDLEMMER SKAL KUNNE MODTAGE DANNEBROGORDEN FOR LANG TJENESTE
0

Kommuner kan indstille byrådsmedlemmer til modtagelse af Dannebrogordenens Ridderkors. Fredericia Kommune har ikke hidtil anvendt denne mulighed. Byrådet skal beslutte om denne mulighed skal udnyttes.

Dannebrogordenen er en dansk ridderorden indstiftet af Christian 5. i 1671 og senere forandret og udvidet.

Fredericia Kommune har ikke en tradition for at indstille byrådspolitikere eller ansatte til modtagelse af Ridderkorset. Ved en forespørgsel til nabokommunerne er det oplyst, at Middelfart for første gang har indstillet to byrådsmedlemmer og Kolding har haft indstillet fem byrådsmedlemmer. Vejle Kommune har oplyst, at de ikke indstiller til Ridderkorset.

Dannebrogordenen uddeles af regenten efter indstilling fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (for så vidt angår byrådspolitikere og ansatte i kommuner).

Tildeling kan i dag ske, når et byrådsmedlem er i gang med sin femte valgperiode eller på anden vis har oversteget 16 års tjeneste for den kommunale del af folkestyret. Tildeling sker sædvanligvis efter indstilling fra kommunerne, men et parti kan også indstille et af sine byrådsmedlemmer.

Det er Hendes Majestæt Dronningen, der tager endelig stilling til eventuel tildeling af en orden. Den indstillede får direkte besked fra Ordenskapitlet, hvis indstillingen bliver imødekommet.

Alle ordenstegn skal leveres tilbage, når bæreren afgår ved døden.