Covid-19 / Corona virus

Yderligere åbning i fase 2

Bl.a. gymnasier åbner for 1. og 2. g fra på onsdag Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om nedenstående. Partierne er i forlængelse af Aftale om plan for genåbning af Danmark enige om, at fase 2, jf. Aftale om […]

Vi skal alle fortsat holde afstand og vise hensyn – men hvis vi holder høj hygiejne, så kan vi rykke en smule tættere sammen

I morgen genåbner detailhandlen i fuldt omfang. Senere følger åbning af store skoleklasser, caféer, restauranter, trossamfund, biblioteker m.v. Med den øgede aktivitet i samfundet kommer der mere kontakt mellem mennesker. Da langt de fleste mangler immunitet overfor COVID-19, har vi brug for at fastholde og udvikle tiltag, der forebygger smittespredning i samfundet. Derfor har Sundhedsstyrelsen […]

Her er aftalen for genåbning fase to – fitnesscentre åbnes tidligst om 3 måneder

Aftale om plan for genåbning af Danmark Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om nedenstående initiativer. Danmark skal så skånsomt som muligt igennem corona-krisen. Nedlukningen af Danmark og danskenes adfærd gav os kontrol med COVID19-smitten. Målet med genåbningen […]

Yderligere åbning i fase 2

STATSMINISTEREN: Vi åbner mere op nu

Aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti (SF), Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om nedenstående initiativer. Genåbningens fase 2 På baggrund af rådgivning fra ekspertgruppen under Statens Serum Institut (SSI) samt den økonomiske ekspertgruppe er partierne enige […]

Plan klar for gradvis genoptagelse af aktiviteter for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne

Social- og beskæftigelsesudvalget mødtes mandag og lavede en politisk aftale om en plan for en gradvis genåbning af aktiviteter for Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Selvom ordet genåbning er en smule misvisende, da der ikke har været lukket for behandling på socialområdet, så vedtog Social- og Beskæftigelsesudvalget mandag en plan for en gradvisgenoptagelse og genåbning af aktiviteter på det sociale område.  ”Jeg er rigtig glad for den gode dialog, vi […]

Hvem er i særlig risiko ved sygdom med COVID-19?

Sundhedsstyrelsen præciserer nu, hvilke personer der på grund af sygdom og alder er i øget risiko ved COVID-19. Sideløbende kommer Sundhedsstyrelsen også med særlige anbefalinger til personer i øget risiko.  Med udgangspunkt i den nyeste viden og dokumentation samt med faglig rådgivning fra de lægefaglige selskaber og fra mange patientorganisationer, præciserer Sundhedsstyrelsen, hvem der er […]

Plan for gradvis Covid-19-åbning for seniorer og mennesker med handicap i Fredericia er klar

Senior og Handicapudvalget i Fredericia mødtes onsdag og blev enige om en plan for besøg på plejehjem, hjælp til demente, aktivitetstilbud og rengøring. Tæt samspil med FOA, Seniorråd, Ældre Sagen og Handicaprådet sikrer opbakning til gradvis og kontrolleret åbning.  Siden 11. marts har en række tilbud på senior og handicapområdet i Fredericia været lukket ned. […]

Hjælpepakke til midtbyen

Fredericia Byråd har vedtaget en hjælpepakke for midtbyen, som skal afbøde den negative effekt af corona-krisen Corona-krisen har bragt Fredericia midtby i en ganske sårbar situation. Byens detailhandel og restaurationsliv er udfordret, da antallet af kunder er kraftigt reduceret. Corona-krisen har påvirket den måde, vi lever og handler, og i øjeblikket kender vi ikke krisens omfang og påvirkning på detailhandlen. Nye tal viser, […]

Fra 10. maj: Mulighed for at forsamlingsforbud kan hæves til 500 personer

Rettelse: Forsamlingsforbuddet ophæves ikke på nuværende tidspunkt d. 10. maj. Regeringen har sikret sig muligheden for at kunne gøre det hvis de skønner at det bliver muligt. Regeringen vil løbende følge udviklingen. Hvis danskerne er heldige, kan de gå sommeren i møde, med et lempet forsamlingsforbud hvor grænsen af personer hæves til 500 personer. Det […]

Inspiration og hjælp til medarbejdere i dagstilbud for børn 0-6 år

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Akademisk Forlag/Alinea udarbejdet et faghæfte til personalet i dagstilbud for børn i alderen 0-6 år. I forbindelse med genåbningen af dagtilbud har Sundhedsstyrelsen udgivet de sundhedsfaglige retningslinjer for, hvordan pædagogisk personale, børn og forældre skal omgås, for at begrænse smitten. Sideløbende udgiver Sundhedsstyrelsen nu […]

Sådan kan du forebygge smitte ved tætte kontakter i erhvervsmæssig sammenhæng

Omstillingen af sundhedsvæsnet betyder, at flere mennesker kommer til at være tæt på hinanden via deres arbejde. Flere patienter vil igen besøge deres læge, tandlæge, speciallæge, fysioterapeut, kiropraktor m.v. Og flere vil igen blive henvist til udredning og behandling på sygehuse og privathospitaler. Fra den 20. april bliver der også åbnet for, at en række […]