FREDERICIA

Helhedsplanudvalget fortsætter i 2021

Økonomiudvalget har godkendt, at Helhedsplanudvalget sætter et stærkere fokus på bydækkende indsatser Mandag den 22. februar godkendte Økonomiudvalget officielt sammensætningen af Helhedsplanudvalget for 2021. Nu kan udvalget gå i gang med at undersøge muligheden for at lave en bydækkende helhedsplan for Fredericia. Det er en opgave, de fik med Budget 2020.  ”Vi har så mange […]

Fokus på bevægelse i forbindelse med et års dagen for Corona nedlukningen.

Firmaidrætten, Motionsklubben MK01 og Fredericia Triatlon Team i Fredericia sætter fokus på bevægelse i forbindelse med et års dagen for Corona nedlukningen. Den 11. marts 2020, ændredes vores hverdag sig for alvor.Nedlukninger, forsamlingsforbud og rejseforbud, aflysninger af sociale arrangementer og fester.Ord som COVID‐19, Corona, teststrategi, kontakttal og sociale bobler blev en stor del af vores […]

Google åbner for legatpulje i Fredericia

Efter åbningen af Googles datacenter ved Taulov kan organisationer og offentlige myndigheder fra 15. marts søge støtte til lokale projekter inden for bl.a. uddannelse, iværksætteri og kultur. Tre måneder efter at have åbnet sit store datacenter ved Taulov sætter Google nu gang i arbejdet med at uddele legater til organisationer i Fredericia-området.  Tidligere har bl.a. […]

Miljøfarlige stoffers effekt i Lillebælt skal overvåges

Miljøfarlige stoffers effekt i Lillebælt skal overvåges langt bedre, og der skal fastsættes miljøkvalitetskrav for flere stoffer. Det er budskabet i et brev fra Fredericia Byråd til miljøminister Lea Wermelin. Byrådet ønsker en langt bedre national overvågning af hav og vandmiljøet i Lillebælt, og de ønsker, at der kommer fokus på miljøfarlige stoffer i de kommende vandplaner.  Fredericia er omgivet af vand […]

Til kamp mod ledighed

Bjørn Medom Nielsen har gennem mange år kæmpet for både udsatte og ledige. Det har eksempelvis været som studievejleder eller tillidsrepræsentant. Tidligere har han været aktiv med sin enmandsvirksomhed ‘Mr. Job’ hvor han rådgiver og støtter ledige tilbage mod arbejdsmarkedet. Han beskriver det selv som et ‘alternativ til den offentlige rådgivning’. Men hvorfor er det […]

Helhedsplanudvalget fortsætter i 2021

Ny økonomimodel for skoleområdet i offentlig høring

Økonomiudvalget har 22. februar besluttet at sende forvaltningens oplæg til ny balanceret økonomimodel for skoleområdet i høring. Modellen bidrager med nye perspektiver på socioøkonomi, incitamentsstrukturer, inklusionsniveau og serviceniveau på Frederiksodde Skole. Økonomiudvalget drøftede mandag forvaltningens bud på en ny økonomimodel for skoleområdet og sender den nu i offentlig høring indtil den 26. marts kl. 12.  […]

Venstrepolitiker: Fredericia mangler en vision – tilflyttere vælger Fredericia fra

Tilflytter tallet for Fredericia, har i både 2019 og 2020 været faldende, imens nabobyer som blandt andet Vejle, har oplevet en tilflytter vækst på godt 1000 nye borgere. Venstre politikeren Kenny Bruun Olsen, er bekymret for nedgangen i antallet af tilflyttere, der vælger Fredericia til. Han mener, at Fredericias manglende vision kan have stor indflydelse […]

Helhedsplanudvalget fortsætter i 2021

Fredericia i front med ny og ambitiøs klimaplan

Fredericia Kommune sætter internationale standarder for dengrønne omstilling med ny klimaplan, der netop har fået grønt lys  Det er ikke kun store, internationalt kendte byer som Los Angeles og London, der kan levere klimaplaner på et niveau, der matcher Paris-aftalen.  Også Fredericia Kommune har nu sat det sidste punktum i en ambitiøs klimaplan: Klimaplan 2020, som er blevet udarbejdet efter samme […]

Økonomi- og personalechef fritaget for tjeneste indtil videre

Fredericia Kommune har 23. februar 2021 besluttet at fritage økonomi- og personalechefen for tjeneste indtil videre. I forlængelse af arbejdet med den igangværende advokatundersøgelse, og sideløbende interne undersøgelser, har Fredericia Kommune fundet det hensigtsmæssigt at fritage økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard for tjeneste indtil videre.  ”Vi er i forbindelse med egne undersøgelser, sideløbende med advokatundersøgelsen, […]