Politik

I år vælger Enhedslisten Fredericia at prioritere især børn, unge, handicap, miljø og klima i budgetforhandligerne. I år har vi en særlig situation, da vi pt. hverken har noget basisbudget, en økonomiaftale eller andet, der er med til at sætte rammerne for kommunens økonomi og budgetforhandlingerne. Alligevel har vi valgt i Enhedslisten, at vi som […]
Mandag den 17. juni 2019, afholdt Fredericia Byråd møde Se byrådsmødet fra Fredericia Råhus i videoen nedenfor.   Godkendelse af dagsorden 1. budgetopfølgning 2019 for Fredericia Kommune Revisionsberetning 2018 og endelig godkendelse af årsregnskab 2018 Anlægsbudget 2019 – forskydning af projekter Budgetprocedure for Budget 2020-2023 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 – Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort […]
Selv om at valget er overstået for 9 dage siden, så er det ikke alle kandidater der overholder de ellers helt klare regler på området På Grundlovsdag gik Danmark til valg og fejrede dermed demokratiet i fuld flor. Mange lokale kandidater kæmpede til det sidste for en plads på tinge, men kampen om de personlige […]
Social- og Beskæftigelsesudvalget fortsætter rækken af borgermøder og stiller skarpt på Jobcenterets virksomhedsservice. Dialogen om Jobcenteret fortsætter, når der den 24. juni er borgermøde om virksomhedsservice i Fredericia Idrætscenter. Her vil der blandt andet være oplæg fra Beskæftigelsesforum, lokale virksomheder og mulighed for at deltage i paneldebatter. ”Vi havde et rigtig godt dialogmøde i Tøjhuset […]
Læserbrev af byrådsmedlem og bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Fredericia Cecilie Roed Schultz I de seneste dage har mennesker med handicap og deres nærmeste stået frem på sociale medier under overskriften ”En million stemmer”. For selvom rigtig mange er berørt af handicappolitik, fylder den minimalt i valgkampen. Det er et problem, for der er hårdt brug for […]
På lørdag d. 1. juni vil Enhedslisten Fredericia forære 100 barrods-træer af typen rød-el samt 100 poser økologiske blomsterfrø af blandingen ”Mad til bierne” til fredericianerne i gågaden lørdag d. 1. juni. Vi vil give fredericianerne mulighed for at hjælpe klimaet og naturen ved at plante gode træer, som både binder CO2 og hjælper biodiversiteten. […]
Med kun 9 dage til folketingsvalget, tilspidser arten af målrettet hærværk mod konkrete politikeres valgplakater Valgperioden har budt på både ulovligt opsatte valgplakater i midterrabatter på strækninger hvor man må køre over 60 km./t., og klistermærker sat hen over kandidateres ansigter på plakater. Nu med kun 9 dage til folketingsvalget, er måden at der bliver […]
Kommuner kan indstille byrådsmedlemmer til modtagelse af Dannebrogordenens Ridderkors. Fredericia Kommune har ikke hidtil anvendt denne mulighed. Byrådet skal beslutte om denne mulighed skal udnyttes. Dannebrogordenen er en dansk ridderorden indstiftet af Christian 5. i 1671 og senere forandret og udvidet. Fredericia Kommune har ikke en tradition for at indstille byrådspolitikere eller ansatte til modtagelse […]
Ivestér i børnene NU! Enhedslisten er klar med forslag til både budgettet i Fredericia Kommune og på Christiansborg. På Christiansborg Enhedslisten i folketinget går til regeringsforhandlinger med forslag 10.000 flere voksne i daginstitutionerne og Enhedslisten i byrådet går til budgetforhandlinger med forslag om reelle minimumsnormeringer i Fredericia. ”Alt for mange steder mangler der pædagoger, når […]
Valgknappen skal fjernes fra statsministerens bord og der skal være en fast valgdag hvert fjerde år ligesom vi har til landets byråd og regioner, foreslår fire folketingskandidater fra Alternativet i en kronik i Avisen.dk søndag. I stedet for hele og halve år, hvor den politiske samtale domineres af valgkampsstemning og politisk spin, mener de, at […]
På byrådsmødet 4. marts 2019, blev der behandlet følgende punkter.: Se byrådsmødet i videoindslaget, nederst i artiklen Endelig vedtagelse af lokalplan 349 og kpl-tillæg nr. 5 for lokalcenter ved Adelvej i Taulov Bygningsfornyelse i Øgadekvarteret 2019 Endelig vedtagelse af Lokalplan 364 – Blandet bolig og erhverv i Kanalbyen, Oldenborggadekvarteret Forslag til lokalplan 358 Boliger ved […]
Venstres ungdom gik mandag på gaden, for at kæmpe for den private ejendomsret Der blev uddelt flyers og talt med fredericianerne, der trodsede det regnfulde vejr, og handlede i midtbyen mandag. Venstres Ungdom vil med dagens gadearbejde, sætte fokus på den private ejendomsret, der er kommet i spil i forbindelse med fredningen af Treldeskovene.   […]
Det nye Ungebyråd har konstitueret sig med en ny ung borgmester. Ved valget torsdag d. 31. januar 2019 var der 25 navne på stemmesedlen til Ungebyrådet og dermed stor interesse fra byens unge. De 21, der blev valgt ind, mødtes for første gang mandag d. 18. februar. Ole Steen Hansen, der er formand for Børne- […]
Enhedslisten vil have whistleblowerordning i Fredericia Enhedslisten er ikke de første der har nævnt behovet for en whistleblowerordning, men nu er Enhedslisten klar med et forslag, som vi har bedt om bliver behandlet på byrådsmødet d. 4. marts 2019. Forslaget udvider borgervejlederfunktionen, således at borgervejlederen fremover også skal tage imod eventuelle henvendelser fra whistleblowere i […]
Tirsdag d. 22. januar inviterer Social- og Beskæftigelsesudvalget i Fredericia Kommune til dialogmøde om fremtidens jobcenter. Her kan borgere, virksomheder og andre interesserede levere forslag til, hvordan kommunen bedst hjælper ledige og udsatte i arbejde.   Det Bruunske Pakhus danner tirsdag d. 22. januar ramme om et dialogmøde, hvor borgerne i Fredericia kan komme med […]
Hos den lokale afdeling af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom havde de lørdag deres årlige generalforsamling. En generalforsamling, der bød på udskiftning i toppen.   Næsten 30 unge socialdemokrater var lørdag eftermiddag samlet til generalforsamling. Til mødet var også den lokale Folketingskandidat Jens Jonatan Steen og lokalformand Karsten Cordtz. Ved generalforsamlingen var der på forhånd varslet om […]