Politik

Debatten om Fredericia fortsætter online

Demokraticontaineren er lukket for debatarrangementer, men debatten fortsætter online  Hvordan går det i Fredericia, og hvor vil vi hen efter corona?Tirsdag den 12. maj kl. 19.30 kan du være med til en online debatmed Demokrati- og Borgerudvalget. Emnet er ”Den politiske samtale under og efter corona”.  Normalt har borgerne mulighed for at samles til debat om lokalpolitiske emner i Demokraticontaineren […]

Konservative taknemlige over at ønsker til udvidet anlægsramme blev hørt

Konservative taknemlige over at ønsker til udvidet anlægsramme blev hørt

En stor tak til Byrådet for at De Konservatives ønsker til den udvidede anlægsramme er blevet hørt Først og fremmest, så er det vigtigt for Det Konservative Folkeparti at opgaverne deles op i små projekter, således vores lokale virksomheder kan byde ind og lokale borgere holdes i beskæftigelse. Det har Byrådet heldigvis lyttet til. ”Det […]

LÆSERDEBAT : Enhedslisten støtter budgetønsket fra V og DF om investeringer i jobcenteret.

1.MAJ-TALER FREDAG KL. 12:00 – DanmarkC TV giver dig Politiske taler og lokal “livemusik”

DanmarkC TV bringer 1.maj taler og lokal “LIVE”musik til dig Årets 1.maj arrangementer er aflyst – arbejdernes internationale kampdag må i 2020 falde ud på stribe og i Fredericia udebliver den store festivitas ved Tøjhuset. DanmarkC TV bringer fredag d. 1. maj klokken 12:00, et særligt tilrettelagt program, hvor vi sætter fokus på de politiske […]

Samarbejdsaftale skal sikre ledelsen af krisecenter

Se dagens byrådsmøde online – Her er dagsordenen og videostream

Byrådsmødet på Fredericia Rådhus mandag d. 6.april, indeholder kun et enkelt offentligt punkt. Punktet omhandler fremrykning af anlæg 2020. Punkt.: 57 – Fremrykning af anlæg 2020 Sagsnr.:20/3049Sagen afgøres i: Byrådet Sagsresumé: Kommunerne har med en ny aftale fået mulighed for at øge anlægsaktiviteten med fuld lånefi- nansiering. Formålet hermed er at holde gang i erhvervsliv […]

BUDGET PÅ PLADS : HER ER LISTE Ø’S KOMMENTAR

Ø med i budgettet: Muligvis det største velfærdsløft i Fredericia siden 1960´erne Efter nogle lange og hårde forhandlinger har Enhedslistens repræsentant i Fredericia byråd underskrevet budgetforliget for 2020. Budgetforliget ender ud med nogle markante velfærdsløft på flere centrale områder, som står Enhedslistens hjerte nær og samtidig bliver flere af Enhedslistens valgløfter indfriet. ”På grund af […]

ENHEDSLISTEN: HVORNÅR BLIVER DET VIRKELIGHED?

LÆSERDEBAT: Hvor mange gange skal Enhedslisten have skrevet samme beslutning ind i et budgetforlig, før det bliver til virkelighed? Det spørger vi os selv om i Enhedslisten Fredericia for tiden. Enhedslisten har altid haft ry for at være borgernes vagthund – og det er vi med glæde. Men vi kunne ønske os, at vi kunne forvente, at en aftale […]

LÆSERDEBAT : Enhedslisten støtter budgetønsket fra V og DF om investeringer i jobcenteret.

SE VIDEO : BYRÅDSMØDE 17.JUNI 2019 PÅ FREDERICIA RÅDHUS

Mandag den 17. juni 2019, afholdt Fredericia Byråd møde Se byrådsmødet fra Fredericia Råhus i videoen nedenfor.   Godkendelse af dagsorden 1. budgetopfølgning 2019 for Fredericia Kommune Revisionsberetning 2018 og endelig godkendelse af årsregnskab 2018 Anlægsbudget 2019 – forskydning af projekter Budgetprocedure for Budget 2020-2023 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 – Landskabsinteresser og Grønt Danmarkskort […]

Udvalg inviterer til borgermøde om virksomhedsservice

Social- og Beskæftigelsesudvalget fortsætter rækken af borgermøder og stiller skarpt på Jobcenterets virksomhedsservice. Dialogen om Jobcenteret fortsætter, når der den 24. juni er borgermøde om virksomhedsservice i Fredericia Idrætscenter. Her vil der blandt andet være oplæg fra Beskæftigelsesforum, lokale virksomheder og mulighed for at deltage i paneldebatter. ”Vi havde et rigtig godt dialogmøde i Tøjhuset […]

Debatten om Fredericia fortsætter online

BYRÅDSMEDLEMMER SKAL KUNNE MODTAGE DANNEBROGORDEN FOR LANG TJENESTE

Kommuner kan indstille byrådsmedlemmer til modtagelse af Dannebrogordenens Ridderkors. Fredericia Kommune har ikke hidtil anvendt denne mulighed. Byrådet skal beslutte om denne mulighed skal udnyttes. Dannebrogordenen er en dansk ridderorden indstiftet af Christian 5. i 1671 og senere forandret og udvidet. Fredericia Kommune har ikke en tradition for at indstille byrådspolitikere eller ansatte til modtagelse […]

Debatten om Fredericia fortsætter online