SAMFUND

Miljøminister besøgte genbrugspladsen på Bundgårdsvej

Miljøminister Lea Wermelin besøgte sammen med borgmester Jacob Bjerregaard Genbrugspladsen på Bundgårdsvej 2 i Fredericia. Her iagttog ministeren den fredericianske model for affaldssortering og genbrug, som snart vil være omdrejningspunktet for, hvordan man fremadrettet skal sortere sit affald, i resten af Danmark. Kom med til ministerbesøget i tv-indslaget nedenfor og hør ministeren fortælle hvad hun tager […]

Efter tæt på syv år: Lærerne får deres forberedelsestid tilbage

Den 11. august 2020 er der indgået en aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne. Aftalen er indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC). Lærere og ledere udarbejder i fællesskab opgaveoversigter, således arbejdsopgaver udpensles. Kernen i aftalen er et forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes muligheder for at kunne udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne […]

Skoler og ungdomsuddannelser skal hjælpe med at ændre de unges alkoholkultur

Nye bekymrende tal fra den europæiske undersøgelse ESPAD viser, at der er sket en markant stigning i antallet af 15-16-årige i Danmark, der drikker sig fulde. Det får nu Sundhedsstyrelsen, Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -gymnasier til at sende en fælles appel til landets gymnasier, erhvervsskoler og kommuner. Den fælles appel rejses i et […]

Miljøminister besøgte genbrugspladsen på Bundgårdsvej

Nabopolitikreds får sprængstofhunde

Fyns Politi bliver hjemsted for en gruppe af sprængstofhunde. I alt 10 sprængstofhunde og deres hundeførere vil få deres arbejdsplads i politikredsen. De første fire sprængstofhunde og hundeførere starter i Fyns Politi i 2020, derefter følger yderligere to makkerpar i 2021, og de sidste fire sprængstofhunde og deres hundefører kommer til politikredsen i 2022. ”Jeg […]

Se billederne til dronningen på biblioteket

De otte flotte akvareller af Dronningen, som billedskoleholdet på Den Kreative Skole har lavet, udstilles på Fredericia Bibliotek fra i morgen Tusindvis af 3. klasses-elever rundt omkring i landets 98 kommuner har arbejdet på at lave en flot gave til Hendes Majestæt Dronningen i anledningen af hendes 80 års fødselsdag. Den store fælles fødselsdagsgave fra […]

SE TV-INDSLAG: Millioner sikrer Demensfællesskabet Lillebælt i de kommende år

Demensfællesskabet Lillebælt er et rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende med lokalafdelinger i både Fredericia og Kolding. Centret blev en realitet, da Fredericia og Kolding Kommuner i efterår 2017 fik 2.529.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til et rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demenssygdomme og deres pårørende. Nu har centret fået bevilget […]

Fredericia Sund By – en del af noget større

En række Fredericia Sund By mikro-partnere laver tiltag, der bidrager til både den fysiske og mentale trivsel blandt Fredericias borgere midt i en corona-tid. Og det deles med andre europæiske kommuner i WHO’s netværk af sunde byer. I en tid med lukkede sportstilbud og afstand til hinanden er både den mentale og fysiske sundhed særdeles vigtig, og det er der en lang række lokale aktører, […]

Magnus te Pas er konstitueret direktør på Børne- og ungeområdet

Onsdag d. 8. april blev distriktskolelederen for Kirstinebjergskolen – Magnus te Pas hentet ind på direktionsgangen, og konstitueret som Børne- og ungedirektør, indtil Fredericia kommune finder en ny direktør til stillingen – efter den 52-årige Peter Mikael Andreasen fratrådte direktørstillingen efter kun 30 dage. Konstitueringen af Magnus te Pas, rammer lige ind i genåbningen af […]

SE TV-INDSLAG: Besætning på Lancaster ED-305 mindet – Styrtede ned i Lillebælt tæt på den gamle Lillebæltsbro

De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn, markerede lørdag d. 10. marts årsdagen, for nedskydningen af Lancaster ED305 i Lillebælt, ved den gamle lillebæltsbro. Ombord på Royal Air Force Lancaster MK.1 ED305, var syv besætningsmedlemmer, der alle mistede livet , da deres Lancaster for 75 år siden blev skudt ned og forulykkede i Lillebælt – den […]

Samarbejdsaftale med kommunen på dagsordenen i SIND Fredericia.

Medlemmerne skal diskutere samarbejdsaftalens indhold. Bestyrelsen i Sind Fredericia forhandler med Fredericia Kommune om en samarbejdsaftale. Den sikrer Sind Fredericias lokaler, Kulturcaféen. Til gengæld kan Fredericia Kommune efter aftale trække på ressourcerne i foreningen. Det vil også være muligt at efterspørge aktiviteter. Det er denne sidste del af aftalen der skal diskutere på den kommende generalforsamling. Samtidig skal der vælges bestyrelse der føre aftalen i havn. Den frivillige […]

Miljøminister besøgte genbrugspladsen på Bundgårdsvej