SAMFUND

SE TV-INDSLAG: Besætning på Lancaster ED-305 mindet – Styrtede ned i Lillebælt tæt på den gamle Lillebæltsbro

De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn, markerede lørdag d. 10. marts årsdagen, for nedskydningen af Lancaster ED305 i Lillebælt, ved den gamle lillebæltsbro. Ombord på Royal Air Force Lancaster MK.1 ED305, var syv besætningsmedlemmer, der alle mistede livet , da deres Lancaster for 75 år siden blev skudt ned og forulykkede i Lillebælt – den […]

Samarbejdsaftale med kommunen på dagsordenen i SIND Fredericia.

Medlemmerne skal diskutere samarbejdsaftalens indhold. Bestyrelsen i Sind Fredericia forhandler med Fredericia Kommune om en samarbejdsaftale. Den sikrer Sind Fredericias lokaler, Kulturcaféen. Til gengæld kan Fredericia Kommune efter aftale trække på ressourcerne i foreningen. Det vil også være muligt at efterspørge aktiviteter. Det er denne sidste del af aftalen der skal diskutere på den kommende generalforsamling. Samtidig skal der vælges bestyrelse der føre aftalen i havn. Den frivillige […]

COVID-19: Dronningen taler til danskerne på TV2 og DR kl. 20.00

Forsvarsbroder fik æresmedlemskab

Forsvarsbroder Peer Petersen modtog ved De danske Forsvarsbrødre Fredericias generalforsamling – et æresmedlemskab, efter mange tro år i bestyrelsen og en flot indsats for foreningen. Peer Petersen trådte for 13 år siden ind i bestyrelsen, og har gjort et stort stykke arbejde, med at øge kendskabsgraden til foreningen og sætte fokus på den historie som […]

Oberst Søren Andersens tid i Føringsstøtteregimentet er forbi – mandag gav han kommandoen videre til Oberst Henrik Graven Nielsen

Oberst Søren Andersen mødte mandag for sidste gang, på sin arbejdsplads på Ryes kaserne, ved Føringsstørreregimentet. Her har Søren Andersen de seneste år været med til at bringe det tidligere telegrafregiment ind i en ny digital tid, der også indebar et navneændring fra Telegrafregimentet – til Føringsstøtteregimentet. En anden stor ting Oberst Søren Andersen har […]

Aase Lisbeth Bentzen kåret som årets praktikvejleder

Eleverne har stemt – Aase Lisbeth Bentzen er årets praktikvejleder inden for sosu området. Tirsdag klokken 15.00, blev Aase Lisbeth Bentzen overrasket af uddannelsesudvalgs formand Pernelle Jensen, uddannelsesudvalgs medlemmerne Tina Horne og Anette Hyre. Sammen med Foa og områdelederen for Øster Elkær, brasede de ind midt i et personalemøde, med et tv-hold fra DanmarkC TV i ryggen. Udvalgsformand Pernelle […]

Partier ikke enige: Skal privatskoler leje sig ind i kommunale lokaler, eller skal kommunen selv overveje en kommunalskole inden for voldene?

Byrådet har i forbindelse med budget 2020 besluttet at igangsætte en proces for at imødegå faldende elevtal på Kirstinebjerg distrikts matrikler. Matriklerne gennemgås med henblik på en opgradering og modernisering af bygningsmassen.  Byrådets vision er, at folkeskolen i Fredericia Kommune skal være det naturlige førstevalg. Faldende elevtal Kirstinebjergskolen har generelt oplevet faldende elevtal over de […]

Se tv-indslag: ”Alle elever skal have erfaringer med arbejdslivet”

”Alle elever skal have erfaringer med arbejdslivet”: Det er målsætningen for uddannelsesudvalget i Fredericia Kommune. Med afsæt i uddannelsesudvalgets målsætning har UU Fredericia udviklet et koncept til erhvervspraktik, som vi er nu er ved at prøve af. Det handler både om praktikforløb, hvor hele klasser kommer ud og prøver forskellige jobfunktioner på en virksomhed, individuelle […]

Røgfri tobak er udbredt blandt unge

Seks procent af 15-24-årige bruger dagligt snus eller tyggetobak, mens seks ud af ti aldrig har prøvet det. Det viser Sundhedsstyrelsens nye undersøgelse af brugen af røgfri tobak blandt unge. Samlet set bruger hver tiende blandt de 15-24-årige røgfri tobak enten dagligt eller lejlighedsvist. Tallene for brugen bekræfter dermed de tendenser, som har været vist […]

Gratis foredrag: Demens og kørekort

Demensfællesskabet i Fredericia, indbyder alle interesserede borgere, pårørende og fagpersoner, til et GRATIS foredrag om demens og kørekort. Foredraget får besøg af demenskonsulent, visitation og politimand fra Middelfart Steffen Daugaard, som kan gøre os klogere på de udfordringer der kan være forbundet med demens og kørekort og vil svare på jeres spørgsmål. Foredraget foregår i […]

Alle børn i 4-6. klasse får mulighed for at deltage gratis i junioraftenklub

Som et led i at styrke børns fællesskaber i fritiden vil alle junioraftenklubber være gratis at komme i Stærke sociale fællesskaber har en positiv indvirkning på børn og unges trivsel, og i Fredericia er der gode kommunale fritidstilbud i alle skoledistrikter. En lille del af fritidstilbuddet er junioraftenklub for børn, der går i 4-6. klasse. Dette tilbud […]

COVID-19: Dronningen taler til danskerne på TV2 og DR kl. 20.00

DLG blev tildelt årets Erhvervspris 2019

Ved Fredericia kommunes nytårskur på Fredericia teater, blev årets Erhvervspris 2019 tildelt en ny virksomhed i Fredericia. Grovvareselskabet DLG flytter deres aktiviteter til Fredericia, og er igang med at opføre et nyt stort domicil i Snoghøj. Prisen blev overrakt af Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer, der kort fik ordet på scenen, efter formand for Business Fredericia […]