SAMFUND

Nabopolitikreds får sprængstofhunde

Fyns Politi bliver hjemsted for en gruppe af sprængstofhunde. I alt 10 sprængstofhunde og deres hundeførere vil få deres arbejdsplads i politikredsen. De første fire sprængstofhunde og hundeførere starter i Fyns Politi i 2020, derefter følger yderligere to makkerpar i 2021, og de sidste fire sprængstofhunde og deres hundefører kommer til politikredsen i 2022. ”Jeg […]

Se billederne til dronningen på biblioteket

De otte flotte akvareller af Dronningen, som billedskoleholdet på Den Kreative Skole har lavet, udstilles på Fredericia Bibliotek fra i morgen Tusindvis af 3. klasses-elever rundt omkring i landets 98 kommuner har arbejdet på at lave en flot gave til Hendes Majestæt Dronningen i anledningen af hendes 80 års fødselsdag. Den store fælles fødselsdagsgave fra […]

SE TV-INDSLAG: Millioner sikrer Demensfællesskabet Lillebælt i de kommende år

Demensfællesskabet Lillebælt er et rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende med lokalafdelinger i både Fredericia og Kolding. Centret blev en realitet, da Fredericia og Kolding Kommuner i efterår 2017 fik 2.529.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til et rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demenssygdomme og deres pårørende. Nu har centret fået bevilget […]

Fredericia Sund By – en del af noget større

En række Fredericia Sund By mikro-partnere laver tiltag, der bidrager til både den fysiske og mentale trivsel blandt Fredericias borgere midt i en corona-tid. Og det deles med andre europæiske kommuner i WHO’s netværk af sunde byer. I en tid med lukkede sportstilbud og afstand til hinanden er både den mentale og fysiske sundhed særdeles vigtig, og det er der en lang række lokale aktører, […]

Magnus te Pas er konstitueret direktør på Børne- og ungeområdet

Onsdag d. 8. april blev distriktskolelederen for Kirstinebjergskolen – Magnus te Pas hentet ind på direktionsgangen, og konstitueret som Børne- og ungedirektør, indtil Fredericia kommune finder en ny direktør til stillingen – efter den 52-årige Peter Mikael Andreasen fratrådte direktørstillingen efter kun 30 dage. Konstitueringen af Magnus te Pas, rammer lige ind i genåbningen af […]

SE TV-INDSLAG: Besætning på Lancaster ED-305 mindet – Styrtede ned i Lillebælt tæt på den gamle Lillebæltsbro

De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn, markerede lørdag d. 10. marts årsdagen, for nedskydningen af Lancaster ED305 i Lillebælt, ved den gamle lillebæltsbro. Ombord på Royal Air Force Lancaster MK.1 ED305, var syv besætningsmedlemmer, der alle mistede livet , da deres Lancaster for 75 år siden blev skudt ned og forulykkede i Lillebælt – den […]

Samarbejdsaftale med kommunen på dagsordenen i SIND Fredericia.

Medlemmerne skal diskutere samarbejdsaftalens indhold. Bestyrelsen i Sind Fredericia forhandler med Fredericia Kommune om en samarbejdsaftale. Den sikrer Sind Fredericias lokaler, Kulturcaféen. Til gengæld kan Fredericia Kommune efter aftale trække på ressourcerne i foreningen. Det vil også være muligt at efterspørge aktiviteter. Det er denne sidste del af aftalen der skal diskutere på den kommende generalforsamling. Samtidig skal der vælges bestyrelse der føre aftalen i havn. Den frivillige […]

Nabopolitikreds får sprængstofhunde

Forsvarsbroder fik æresmedlemskab

Forsvarsbroder Peer Petersen modtog ved De danske Forsvarsbrødre Fredericias generalforsamling – et æresmedlemskab, efter mange tro år i bestyrelsen og en flot indsats for foreningen. Peer Petersen trådte for 13 år siden ind i bestyrelsen, og har gjort et stort stykke arbejde, med at øge kendskabsgraden til foreningen og sætte fokus på den historie som […]

Oberst Søren Andersens tid i Føringsstøtteregimentet er forbi – mandag gav han kommandoen videre til Oberst Henrik Graven Nielsen

Oberst Søren Andersen mødte mandag for sidste gang, på sin arbejdsplads på Ryes kaserne, ved Føringsstørreregimentet. Her har Søren Andersen de seneste år været med til at bringe det tidligere telegrafregiment ind i en ny digital tid, der også indebar et navneændring fra Telegrafregimentet – til Føringsstøtteregimentet. En anden stor ting Oberst Søren Andersen har […]

Aase Lisbeth Bentzen kåret som årets praktikvejleder

Eleverne har stemt – Aase Lisbeth Bentzen er årets praktikvejleder inden for sosu området. Tirsdag klokken 15.00, blev Aase Lisbeth Bentzen overrasket af uddannelsesudvalgs formand Pernelle Jensen, uddannelsesudvalgs medlemmerne Tina Horne og Anette Hyre. Sammen med Foa og områdelederen for Øster Elkær, brasede de ind midt i et personalemøde, med et tv-hold fra DanmarkC TV i ryggen. Udvalgsformand Pernelle […]

Partier ikke enige: Skal privatskoler leje sig ind i kommunale lokaler, eller skal kommunen selv overveje en kommunalskole inden for voldene?

Byrådet har i forbindelse med budget 2020 besluttet at igangsætte en proces for at imødegå faldende elevtal på Kirstinebjerg distrikts matrikler. Matriklerne gennemgås med henblik på en opgradering og modernisering af bygningsmassen.  Byrådets vision er, at folkeskolen i Fredericia Kommune skal være det naturlige førstevalg. Faldende elevtal Kirstinebjergskolen har generelt oplevet faldende elevtal over de […]