TRAFIKKEN

Det bliver en lidt anderledes sommer end normalt i år, også på vejene

Ekstra mange danskere vil sandsynligvis holde sommerferie indenlands, og Vejdirektoratet forventer på den baggrund særlig travlhed på hovedvejene til og fra de store sommerhusområder. Især lørdage i sommerferien forventes der risiko for kø og forlænget rejsetid, da den dag traditionelt er skiftedag i mange sommerhuse.   Skolernes sommerferie starter fredag den 26. juni, og derfor forventer […]

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Østjyske Motorvej ved Skærup

Mandag den 22. juni og tirsdag den 23. juni udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt i det ene kørespor på E45 Østjyske Motorvej ved Skærup.  Arbejdet finder sted i nordgående retning ved Motorvejskryds Skærup.    Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, […]

Ny Lillebæltsbro: Tre spor tilgængelige på to store sommerferierejsedage

På to af sommerferiens store rejsedage holder Vejdirektoratets entreprenør alle tre kørebaner fri for vedligeholdelsesarbejder på den Ny Lillebæltsbro, så sommerferietrafikanterne ikke forsinkes af Vejdirektoratets renoveringsarbejde.  Vejdirektoratet er i fuld gang med at renovere dele af stålkonstruktionerne på den Ny Lillebæltsbro. Den nedslidte overfladebehandling renses af, inden der påføres ny korrosionsbeskyttende overfladebehandling. Det arbejde betyder, at […]

Trafikken i DanmarkC i kraftig medvind

Det udvidede anlægsbudget sætter skub i de planlagte forbedringer af infrastrukturen i DanmarkC Det går godt med salg af erhvervsjord i DanmarkC. Så godt, at Fredericia Kommune og Vejdirektoratet har udarbejdet en samlet plan, der skal udvide og forbedre infrastrukturen i området. Første fase af planen er netop afsluttet. En analyse af trafik- og erhvervsudviklingen og et signalanlæg i Prinsessens Kvarter er der sat hak ved, og nu […]

Har du set Jørgen?

Trafikale udfordringer: Tilkørsel mod fyn spærret i de næste to måneder

Trafikanter, der skal mod Odense, anvises at benytte tilkørselsrampen fra Snoghøj Landevej til motorvejen i vestlig retning mod Fredericia V. Ved tilslutningsanlæg 60 skal trafikanterne køre af motorvejen og via Vejle Landevej køre tilbage på motorvejen i retning mod Odense.  Der vil være opsat skilte på omkørselsruten.  Tilkørselsrampen fra Snoghøj Landevej mod Odense er lukket fra […]

Miljø- og Velfærdslisten ser meget positivt på gymnasielinjen fra Skærbæk

Høringssvar vedrørende ændringer i bustrafikken i Fredericia. Miljø- og Velfærdslisten ser meget positivt på gymnasielinjen fra Skærbæk. Det er imidlertid mange flere afgange der fjernes fra andre linjer, end der oprettes på den ny, så vi kan kun opfatte det som en besparelse på offentlig trafik, hvilket vi finder helt uacceptabelt og direkte dumt. I […]

Slut med skiltebelysning på motorvejen

Nu slukkes skiltebelysning på motorvejene I den kommende tid gennemfører Vejdirektoratet som forsøg ændringer af belysningen på vejene, som vil medføre besparelser i energiforbruget på et niveau, der svarer til ca. 400 parcelhuses forbrug om året. Det vil gavne klimaet og modvirke lysforurening. ”Vi har i Vejdirektoratet hele tiden fokus på, hvordan vi tager hensyn […]

NY ASFALT PÅ 6.JULIVEJ

  Tiltrængt udskiftning af asfalt: 6. JULIVEJ FÅR NY ASFALT I denne uge bliver der lagt ny asfalt på strækningen fra Nørre Port til Nymarksvej. Se ovenstående kort. Arbejdet foregår fra på onsdag den 11. september til torsdag den 12. september. I denne periode vil der være spærret for gennemkørsel. Som det fremgår af kortet, […]

SPÆRRING AF VEJLEVEJ OPHÆVES I DAG

JERNBANEBRO FÆRDIG FØR TID – SPÆRRING OPHÆVES En dejlig torsdagsnyhed er tikket ind! Entreprenøren har netop oplyst, at renoveringen af jernbanebroen ved Fredericia Banegård bliver færdig allerede i dag. De varslede spærringer aften og nat frem til på onsdag er derfor ophævet. Strækningen kan benyttes som normalt. Busserne har fået besked og kører også som […]

ENDNU EN FORHINDRING I DET LOKALE TRAFIKNET : VEJLEVEJ SPÆRRET VED JERNBANEBRO

ENDNU EN VEJ UDFORDRET JERNBANEBRO SPÆRRES FOR GENNEMKØRSEL AFTEN OG NAT Jernbanebroen ved Fredericia Banegård skal renoveres. Der bliver derfor spærret for gennemkørsel under broen, mens arbejdet står på. Af hensyn til de mange trafikanter som benytter strækningen, vil arbejdet foregå aften og nat fra kl. 19.00-06.00 ad to omgange.     Første del begynder […]