TRAFIKKEN

2020 havde et rekordlavt antal spøgelsesbilister

Sidste år blev der registreret det laveste antal spøgelsesbilister i al den tid, Vejdirektoratet har ført statistik på området.    I alt blev der indrapporteret 81 spøgelsesbilister i 2020. Det er syv færre end året før. Og et markant fald i forhold til 2010, hvor der blev registreret 200 spøgelsesbilister. Nu er tallet altså nede […]

2020 havde et rekordlavt antal spøgelsesbilister

Dyr får passage under Fynske Motorvej ved Ejby

Det er ikke kun biler, cyklister og fodgængere, der skal på tværs af Fynske Motorvej. Det skal dyrene også.  Arbejdet med etablering af en faunapassage under motorvejen vest for Ejby går snart i gang. I forbindelse med udbygning af Fynske Motorvej fra fire til seks spor etableres en stor faunapassage under motorvejen vest for Ejby […]

2020 havde et rekordlavt antal spøgelsesbilister

Coronastudie: Blot en lille reduktion af trafikken giver store forbedringer på vejene

Blot en beskeden reduktion af trafikken på de mest belastede motorveje vil føre til markante forbedringer af både fremkommeligheden og trafiksikkerheden.    Det viser nye analyser, som Vejdirektoratet har foretaget, blandt andet med hjælp af trafikdata fra de forårs- og sommermåneder, hvor en stor del af trafikken forsvandt fra det overordnede vejnet på grund af […]

DM i landevejscykling påvirker trafikken ved Lillebæltsbroerne

Trafikanterne skal forberede sig på omkørsler og forlænget rejsetid på vejene omkring Lillebæltsbroerne og Middelfart i forbindelse med afviklingen af DM i landevejscykling søndag den 23. august.   Vejnettet vil være påvirket fra søndag morgen til sidst på eftermiddagen. DM i landevejscykling afvikles i Middelfart og ruten er totalspærret, hvilket betyder at trafikanterne skal benytte andre veje. Ruten kan ses her: […]

Det bliver en lidt anderledes sommer end normalt i år, også på vejene

Ekstra mange danskere vil sandsynligvis holde sommerferie indenlands, og Vejdirektoratet forventer på den baggrund særlig travlhed på hovedvejene til og fra de store sommerhusområder. Især lørdage i sommerferien forventes der risiko for kø og forlænget rejsetid, da den dag traditionelt er skiftedag i mange sommerhuse.   Skolernes sommerferie starter fredag den 26. juni, og derfor forventer […]

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Østjyske Motorvej ved Skærup

Mandag den 22. juni og tirsdag den 23. juni udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt i det ene kørespor på E45 Østjyske Motorvej ved Skærup.  Arbejdet finder sted i nordgående retning ved Motorvejskryds Skærup.    Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, […]

Ny Lillebæltsbro: Tre spor tilgængelige på to store sommerferierejsedage

På to af sommerferiens store rejsedage holder Vejdirektoratets entreprenør alle tre kørebaner fri for vedligeholdelsesarbejder på den Ny Lillebæltsbro, så sommerferietrafikanterne ikke forsinkes af Vejdirektoratets renoveringsarbejde.  Vejdirektoratet er i fuld gang med at renovere dele af stålkonstruktionerne på den Ny Lillebæltsbro. Den nedslidte overfladebehandling renses af, inden der påføres ny korrosionsbeskyttende overfladebehandling. Det arbejde betyder, at […]

Trafikken i DanmarkC i kraftig medvind

Det udvidede anlægsbudget sætter skub i de planlagte forbedringer af infrastrukturen i DanmarkC Det går godt med salg af erhvervsjord i DanmarkC. Så godt, at Fredericia Kommune og Vejdirektoratet har udarbejdet en samlet plan, der skal udvide og forbedre infrastrukturen i området. Første fase af planen er netop afsluttet. En analyse af trafik- og erhvervsudviklingen og et signalanlæg i Prinsessens Kvarter er der sat hak ved, og nu […]

2020 havde et rekordlavt antal spøgelsesbilister

Trafikale udfordringer: Tilkørsel mod fyn spærret i de næste to måneder

Trafikanter, der skal mod Odense, anvises at benytte tilkørselsrampen fra Snoghøj Landevej til motorvejen i vestlig retning mod Fredericia V. Ved tilslutningsanlæg 60 skal trafikanterne køre af motorvejen og via Vejle Landevej køre tilbage på motorvejen i retning mod Odense.  Der vil være opsat skilte på omkørselsruten.  Tilkørselsrampen fra Snoghøj Landevej mod Odense er lukket fra […]

Miljø- og Velfærdslisten ser meget positivt på gymnasielinjen fra Skærbæk

Høringssvar vedrørende ændringer i bustrafikken i Fredericia. Miljø- og Velfærdslisten ser meget positivt på gymnasielinjen fra Skærbæk. Det er imidlertid mange flere afgange der fjernes fra andre linjer, end der oprettes på den ny, så vi kan kun opfatte det som en besparelse på offentlig trafik, hvilket vi finder helt uacceptabelt og direkte dumt. I […]