SE VIDEO : MENIGHED PRÆSTER OG POLITIKERE CYKLEDE OG LØB PENGE IND TIL NY PORTAL

SE VIDEO : MENIGHED PRÆSTER OG POLITIKERE CYKLEDE OG LØB PENGE IND TIL NY PORTAL

SE VIDEO : MENIGHED PRÆSTER OG POLITIKERE CYKLEDE OG LØB PENGE IND TIL NY PORTAL

0

Christianskirken samlede menigheden – til Rul og Rally

ALFA & OMEGA – Det er en ny portal der skabes af kunstneren Bjørn Nørgaard – og præcis denne ønsker Christianskirken sig så højt, at alle kreative muligheder afprøves for at skaffe de sidste godt 1,2 millioner kroner.

Politikere, præster og borgere svingede sig i sadlen på stålhesten, og kørte masser af penge ind til formålet.

Se videoindslaget fra Rul & Rally nederst i artiklen.

Nyt indgangsparti

Christianskirken skal have nyt indgangsparti. Billedhugger Bjørn Nørgaard skaber en bronzeportal, våbenhuset udvides med 60 m2 , og der lægges ny asfalt. Fornemme bevillinger fra hhv. Den A. P. Møllerske Støttefond, Augustinusfonden, Tove Bjørnshauges Fond, Bankdata og Ørsted har gjort, at økonomien er ved at være på plads. I sommeren 2018stod det klart, at der manglede godt en million. De penge arbejder ansatte og frivillige ved Christianskirken på at skaffe, og ideerne er mange.

Bronzeportalen Alfa & Omega

I december 2019 lukker Christianskirken op, dels til et større våbenhus og dels ind til selve kirken med nye døre.

Med Bjørn Nørgaards nye værk ”Bronzeportalen Alfa & Omega” sættes et fornemt punktum for den udsmykning, hvis første del ”Du skal elske din fjende”, bestående af glasmosaikkerne, det gyldne alter og sølvlysestagerne, blev indviet i december 2007.

Kirkeudsmykningen ”Du skal elske din fjende” blev finansieret gennem blandt andet Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, en lang række kulturfonde i øvrigt og lokale virksomhedssponsorater. I alt bidrog virksomheder med 1,5 mio. kroner.

Men at værket blev en realitet, skyldtes ikke mindst, at mange fredericianere på forskellig vis støttede projektet og således fik medejerskab.

Med fornemme bevillinger fra hhv. Den A.P. Møllerske Støttefond, Augustinusfonden, Tove Bjørnshauges Fond, Bankdata og Ørsted, blev det muliggjort, at Bjørn Nørgaard kunne få lov at ramme værket ind med et nyt indgangsparti til kirken. Bjørn Nørgaard har udtalt: ”Det er enhver billedhuggers fornemste drøm at få lov at lave en bronzeport”.

Medlemmer af Christianskirkens menighedsråd har givet af deres honorar, mens de ansatte har bidraget med en eller flere gratis arbejdsdage, og har dermed støttet med godt 80.000 kr. Med bidrag fra Hans Møller og øvrige private og med de igangværende tiltag, er der på nuværende tidspunkt tilsagn om 250.000 kr.

Også flere erhvervsvirksomheder som f.eks. R.A. Ussing og L. Østergaards Maskinfabrik har denne gang ydet betydelige bidrag.