DE YNGSTE KLASSETRIN SKAL 2.5 TIMER MINDRE I SKOLE OM UGEN

DE YNGSTE KLASSETRIN SKAL 2.5 TIMER MINDRE I SKOLE OM UGEN

DE YNGSTE KLASSETRIN SKAL 2.5 TIMER MINDRE I SKOLE OM UGEN

0

Regeringen har netop forhandlet aftale om en regulering af folkeskolereformen på plads

 

Regeringen har onsdag morgen, forhandlet detaljerne i en regulering af den gældende folkeskolelov fra 2014 – på plads.

Ændringerne er gennemfør af de tre regeringspartier, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, og Radikale Venstre.

Samlet set betyder den nye aftale, at 0.-3. klasse skal gennemsnitlig 2,25 timer mindre i skole  om ugen.

Reformen på skoleområdet tilbage i 2014, har fået en del kritik fra både forældre og lærere. Det er primært skoledagenes længde, der har være peget på.

 

I hovedtræk ser ændringerne således ud.:

Skoleugen bliver timemæssigt kortede for de yngste klasser.

0.-3- klasse går fra 30 til 27,75 undervisningstimer om ugen

4. – 9. klasse forbliver uændret i undervisningstimer

 

Samtidig vil den understøttende undervisning, hvor klassen har to lærere, blive mere fleksibel.

Selm om at der er tale om, at 4. – 9. klasse ikke får færre undervisningstimer om ugen, så vil en større fleksibilitet i den understøttende undervisning, åbne op for at eleverne vil kunne opleve en kortere uge.

Undervisningen vil blive reguleret for 5., 6. og 9. klasser – Her vil fremmesprog i 5. klasse, billedkunst i 6.klasse og historie i 9. klasse blive prioriteret.