Home Læserdebat Debatindlæg: Corona, men hvad med byens omkring 800 døve og hørehæmmede?

Debatindlæg: Corona, men hvad med byens omkring 800 døve og hørehæmmede?

Debatindlæg: Corona, men hvad med byens omkring 800 døve og hørehæmmede?
0

Tirsdag holdt borgmesteren et pressemøde på grund af de høje Corona-smittetal i Fredericia. Det var helt på sin plads at informere borgerne og opfordre til at holde fokus på det, der virker: hyppig vask af hænder og social afstand. Borgmesterens budskab var især rettet mod de unge på ungdomsuddannelserne, som er dem, der lige nu står for de fleste smittetilfælde, men også børn i folkeskolerne smittes og sendes i hjemmekarantæne for tiden. 

Pressemødet blev sendt på bl.a. DanmarkC TV, og ret hurtigt dukkede der spørgsmål op i kommentarfeltet om, hvorfor der ikke var tegnsprogstolk med ved pressemødet – og jeg må bakke dem op. Vi har i Fredericia rigtig mange hørehæmmede, som har lige så meget brug for informationerne som alle andre, og det er naturligvis vigtigt at sikre, at de kan følge med i et sådant pressemøde. Heldigvis satte DanmarkC TV tekster på deres udsendelse, men borgmesteren/kommunen opfordres til fremover at sikre, at alle borgere kan følge med, når der gives vigtige informationer – hvis man ikke kan få en tolk med kort varsel, kan man sørge for at vise informationerne på infoskærm undervejs.

“Det anslås at der er omkring 4.000 døve tegnsprogstalende i hele Danmark – heraf bor omkring 800 i Fredericia.”

Marianne Thomsen

SF Fredericia