Home FREDERICIA DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO GENÅBNER FREDAG DEN 13.SEPTEMBER

DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO GENÅBNER FREDAG DEN 13.SEPTEMBER

DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO GENÅBNER FREDAG DEN 13.SEPTEMBER
0

 

Den lange ventetid er forbi :

Den gamle Lillebæltsbro genåbner for biltrafik

Den omfattende renovering af Den gamle Lillebæltsbro er nået vejs ende. 13. september genåbner broen mellem Middelfart og Fredericia for biltrafik. 
Der er lagt op til en rigtig festdag ved Lillebælt fredag d. 13. september.

Den gamle Lillebæltsbro genåbner for biltrafik efter senest at have været spærret siden 29. januar under den omfattende renovering af broen. Dermed får mange private borgere, og det lokale erhvervsliv, igen en kortere vej over vandet mellem Middelfart og Fredericia.

Genåbningen af Den gamle Lillebæltsbro bliver markeret med et arrangement af Middelfart og Fredericia Kommune. Arrangementet starter klokken 07.00 og afholdes ved broenden på Jyllandssiden af broen.

Borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd Jensen, og viceborgmester Susanne Eilersen fra Fredericia Kommune hilser på de første bilister, der kører over broen. Borgmestrene deler morgenbrød ud ved krydset Snoghøj Landevej/Kolding Landevej.

”Genåbningen er en længe ventet og glædelig begivenhed. Og at der nu igen kommer biler den vej over Lillebælt får stor betydning for Middelfart Kommune,” udtaler Middelfart Kommunes borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og fortsætter:

”Forbindelsen mellem Middelfart og Fredericia Kommuner er vigtig, og derfor skal broåbningen fejres. Det gælder for både kommunerne, men i høj grad også for handelslivet og de daglige pendlere, hvad enten det er folk til og fra arbejde, studerende eller familie og venner.”

Om eftermiddagen er der derfor arrangeret koncerter i Middelfart by for at fejre broens åbning. Festen starter kl. 15.30, og alle er velkomne.

Grundig renovering gennemført

Den gamle Lillebæltsbro trængte til en grundig renovering, da kørebanen, fugerne og den underliggende beton var ældede. Desuden skulle hele den kantbjælke, der adskiller jernbanen og kørebanen, udskiftes. Derfor har broen i to lange perioder været lukket for biltrafik – 20 uger i 2018 og 32 uger i 2019.

Togtrafikken og gangstien har været opretholdt som normalt, men det er selvfølgelig en stor lettelse for trafikanterne, at broen igen er fuldt brugbar. Vejdirektoratets projektleder Janie Winther Ipsen ser frem til at kunne aflevere Den gamle Lillebæltsbro til trafikanterne igen.

”I Vejdirektoratet følger vi tæt tilstanden af vores mange broer og gennemfører løbende de nødvendige renoveringer. Men det er sjældent, at det er nødvendigt med så lang og omfattende en renovering, som det denne gang har været tilfældet på Den gamle Lillebæltsbro. Tilstanden af broen viste sig at være lidt værre, end vi havde regnet med, men nu er entreprenøren færdig med en gennemgribende renovering, som gør, at broen i hvert fald kan holde de næste 50 år. Jeg vil gerne på Vejdirektoratets vegne sige tak til trafikanterne for tålmodigheden, og jeg vil også rose entreprenøren Arkil A/S for et godt stykke arbejde, som er afsluttet før tid.” siger Janie Winther Ipsen.