Det er ikke bare farligt – det er strafbart

Det er ikke bare farligt – det er strafbart

Det er ikke bare farligt – det er strafbart

0

Falder der is af lastbilen, så vanker der bøder og betinget frakendelse.

Der har i den sidste uge været mindst 3 tilfælde, hvor Sydøstjyllands politi har skrevet sager på lastbilchauffører, fordi der er faldet is af deres køretøjer i forbindelse med kørslen. Det er førerens ansvar efter færdselsloven at optræde hensynsfuldt og være agtpågivende og at køretøjet er indrettet og holdes i en sådan stand at der ikke opstår fare, skade eller ulempe for andre.

Der lægges i hver sag op til en bøde på 2.500 kr. og til en betinget frakendelse af førerretten.