Det nye Idrætsråd er på plads

Det nye Idrætsråd er på plads

Det nye Idrætsråd er på plads

0

Fredericia har fået et idrætsråd

Onsdag den 30. januar 2019 konstituerede Fredericia Idrætsråd sig med Martin Schubert som formand og Charlotte Høgedal som næstformand.

Idrætsrådet tæller i alt 12 medlemmer, hvor rådet selv har mulighed for at udpege yderligere 2 medlemmer.

Forud for konstitueringen har der været afholdt fem valg i de respektive lokale idrætsmiljøer:

  • FIC/Fredericia Midtby
  • Erritsø, Sanddal, Snoghøj
  • Bredstrup-Pjedsted, Egum
  • Taulov, Skærbæk, Herslev
  • Trelde, Bøgeskov, Egeskov

Foruden de valgte ved lokalvalgene er der udpeget 7 medlemmer.

Fredericia Idrætsråd vil nu begynde arbejdet og har bl.a. planlagt et længere temamøde i marts måned og en opfølgning i maj.

Hvis du ønsker at komme i kontakt med rådet, vil du indtil videre kunne kontakte sekretær for Idrætsrådet, Kristoffer Riddersholm fra Kultur & Idræt på kristoffer.riddersholm@fredericia.dk

Sådan ser Fredericia Idrætsråd ud:

Formand Martin Schubert valgt i FIC/Midtby

Næstformand Charlotte Høgedal udpeget af de fire selvejende haller

Jacob Falkenby Nielsen valgt i Erritsø, Snoghøj, Sanddal

Alex Falkenstrøm valgt i Bredstrup, Pjedsted, Egum

Elna Schakmann Mathiasen valgt i Taulov, Skærbæk, Herslev

Andreas Thoustrup valgt i Trelde, Egeskov, Bøgeskov

Nils Skeby udpeget af Kultur- og Idrætsudvalget

Lisa Mikkelsen udpeget af Børne- og Skoleudvalget

Tony Brazil udpeget af Sundhedsudvalget

Bent Jensen udpeget af Business Fredericia

Bodil Schelde-Jensen udpeget af Fredericia Idrætscenter

Repræsentant for Fredericia Ungebyråd udpeges 18. februar 2019

Sekretær: Idrætskonsulent Kristoffer Riddersholm, Kultur & Idræt