EFTER BUNDPLACERING : UDVALGSFORMAND TAGER SITUATIONEN MEGET ALVORLIG

EFTER BUNDPLACERING : UDVALGSFORMAND TAGER SITUATIONEN MEGET ALVORLIG

EFTER BUNDPLACERING : UDVALGSFORMAND TAGER SITUATIONEN MEGET ALVORLIG

0

Udvalgsformanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget – Peder Tind, tager Fredericias bundplacering på Beskæftigelsesministeriets rangliste, meget alvorlig

 Efter at DanmarkC TV fredag kunne offentliggøre Beskæftigelsesministeriets rangliste, over de enkelte kommuners antal af borgere på offentlig forsørgelse, har udvalgsformanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget Peder Tind, udtalt sig om sagen, overfor DanmarkC TV.

 

Udvalgsformand Peder Tind, er tydeligvis ikke tilfreds, med fredericias bundplacering, som den anden dårligste kommune i Danmark, til at få borgere væk for offentlig forsørgelse.

“Generelt er det godt med analysearbejde, og jeg mener at vi skal lære af de kommuner der gør det godt”, udtaler udvalgsformand Peder Tind til DanmarkC TV.

 

Det er en ærgerlig placering,- men jeg havde set det komme

Udvalgsformand Peder Tind, er ærgerlig over at Fredericia har opnået en så dårlig placering på ranglisten – som den anden ringeste kommune til at få folk væk fra offentlig forsørgelse. “Jeg vidste godt at Fredericia ville ligge langt nede på listen, men at vi indtager plceringen som den anden ringeste kommune, det havde jeg ikke set komme”, fortæller Udvalgsformanden til DanmarkC TV. “Jeg har taget placeringen til efterretning, og det har blot givet mig blod på tanden til at give den en ekstra indsats, for at vi hurtigst muligt kan rykke op på listen”, fortæller udvalgsformanden.

Udvalgsformand overtog en svær opgave

Peder Tind lægger ikke skjul på, at han med formandsposten i Social- og beskæftigelsesudvalget, er havnet i en varm stol. “Jeg overtog formandsposten i starten af 2018, da jeg kom ind i byrådet. Hvad der er sket før min tid, har jeg ingen indflydelse på, men jeg kan love, at jeg yder mit bedste og meget mere til, for at vi snart ser en forbedring af tilstanden og placeringen på listen. Vi har allerede tidligere på året sat flere ting i værk, der skal være med til at forbedre forholdene, og få flere væk fra offentlig forsørgelse, men vi er godt klar over, at det ikke er noget der sker over natten. Det er et langt sejt træk – men vi er på vej” – forsikrer udvalgsformanden.

Udskældt jobcenter

Fredericia kommune har i flere år, været udfordret på området med offentlig forsørgelse, og ikke mindst det lokale jobcenter, der jævnligt har måttet stå forskud, i blandt andet pressen. Senest blev Arbejdsmarkedschefen Dennis Mølgaard afskediget, og det har ikke været muligt for DanmarkC TV, at få oplyst, om afskedigelsen har forbindelse til den store udfordring med, at få borgere væk fra offentlig forsørgelse.

Tal fra Beskæftigelsesministeriets analyse, viser at Fredericia er gået fra en middelplacering i 2016 på en 47. plads, til en bundplacering i 2017 på en 97. plads, kun lige e’n plads over Stevns kommune, der dermed har indtaget den absolutte bundplacering på listen.

Al energi lægges i

Udvalgsformand Peder Tind fortæller, at han fra sin første dag som udvalgsformand for Social- og beskæftigelsesudvalget, var opmærksom på, at der lå et stort arbejde foran ham, ikke mindst efter de forrige byrådsperioder, hvor jobcenteret og den lokale beskæftigelse, har været mærkbart repræsenteret på byrådsmødernes dagsordener. Peder Tind fortæller endvidere, at han putter al sin energi ind i, at få forbedret situationen, og han har derfor i hele sin periode, arbejdet på at optimere arbejdsgange, revidere projekter og målrette indsatser.

>Alle skal med< er udvidet og tilpasset

“Vi har blandt andet fået projektet >Alle skal med< ændret, til at gælde efter borgeres andet ledighedsår, frem for efter det femte ledighedsår som det har været tidligere. Dermed får vi en mulighed, for at motivere den enkelte borger, og har bedre chancer for at hjælpe den enkelte tilbage på arbejdsmarkedet. Det betyder meget for os, at den enkelte skal føle sig hørt, og motiveret til at tage et medansvar” siger udvalgsformand Peder Tind til DanmarkC TV.

Første delkonklusion på lokal jobcenter analyse

På mandag, mødes Social og Beskæftigelsesudvalget, og et af punkterne på dagsordenen er, en delkonklusion på den igangsatte analyse af jobcenteret. Peder Tind forventer, at analysen kan være med til at understøtte det allerede igangværende arbejde, med at skabe et bedre jobcenterforløb.

Penge er ikke på budgettet – De tages fra kassen

Udvalgsformanden erkender, at de mange ekstra millioner, det høje antal borgere på offentlig forsørgelse koster, ikke er indregnet i budgettet for 2019. Dermed står kommunen med en stor millionregning i næste budgetår, hvis ikke at der sættes massivt ind, for at løse op for det store antal af borgere på offenlig forsørgelse. “Vi skal have så mange som muligt, tilbage på arbejdsmarkedet. Det vil vi gøre ved at målrette indsatsen for den enkelte, og vi har fået projektet >Flere skal med< fast på det kommunale budget. Dermed har vi øget muligheden og chancen for den enkelte, til at komme tilbage til arbejdslivet.” siger udvalgsformand Peder Tind til DanmarkC TV, og fortsætter; ” Dagpengemodtagere skal hurtigere tilbydes flere samtaler, og vi har allerede nu, skabt rigtig gode kontakter til lokale arbejdspladser, der er med til at få borgerene motiveret – og tilbage på arbejdsmarkedet.”

Udvalgsformanden er velvidende om, at hver gang en borger oplever et skifte i sagsbehandlere, så forværres chancerne, for at få den enkelte tilbage i job, med godt 22% . Derfor sættes der hårdt ind, for at sikre, at borgeren oplever så få skifte som overhovedet muligt.

Et samlet byråd står bag opgaven

Udvalgsformand Peder Tind oplever, at det er samlet byråd der står bag, at løse opgaven, og få flere borgere til at blive selvforsørgende. “Byrådet har en stor interesse i, at så mange borgere som muligt, bliver selvforsørgende. Bag hvert tal, er en borger, som vi vil det bedste, og derfor ser byrådet også velvilligt på, at få løst opgaven på bedste vis, for alle parter.”

Borgmester har det overordnede ansvar

Det er Fredericia kommunes borgmester, Jacob Bjerregaard, der som den kommunale øverste leder, har det overordnede ansvar for, at Fredericia er havnet som nummer sjok, på Beskæftigelses ministeriets liste over kommuner, med mange borgere på offentlig forsørgelse. “Det er borgmesteren, der som kommunens øverste leder, har hovedansvaret for, at Fredericia er at finde så langt nede på listen, men han har udpeget nogle gode folk, til at få rettet op på situationen, og vi går til opgaven med blod på tanden, og stort engagement.” slutter udvalgsformand – Peder Tind.

Borgmester Jacob Bjerregaard, har ikke ønsket at udtale sig, og henviser til Udvalgsformand Peder Tind.

Har du en oplevelse med et forløb i Fredericia jobcenter, eller er du på offentlig forsørgelse og vil du gerne fortælle din historie? Så skriv til DanmarkC TV via kontaktformularen nederst på siden.

 

FREDERICIA LIGGER NUMMER SJOK : DANMARKS NÆST-DÅRLIGSTE TIL AT FÅ BORGERE VÆK FRA OFFENTLIG FORSØRGELSE