Ekstra skub i nære sundhedstilbud i Fredericia

Ekstra skub i nære sundhedstilbud i Fredericia

Ekstra skub i nære sundhedstilbud i Fredericia

0

Med en ny fælles udviklingskonsulent rykker kommune og region endnu tættere sammen for at skabe flere fælles løsninger til gavn for borgerne i Fredericia

Fredericia Kommune og Region Syddanmark har ansat en fælles tværgående udviklingskonsulent, som skal implementere visionen for Fredericia Sundhedshus.

”Sundhedshuset er med sundhedsministerens ord en spydspids blandt sundhedshuse i Danmark. Sundhedshuset skal derfor være et ”laboratorium”, for sammen har vi de rette kompetencer og ressourcer til at udvikle de rigtige borgernære sundhedstilbud. Stillingen som fælles udviklingskonsulent viser den store grad af tillid og vilje, der er i mellem parterne – sygehus, kommune og regionen. Det viser, at vi tør tale om fælles ledelse og ansvar, fordi vi ser opgaven omkring det nære sundhedsvæsen som en fælles opgave”, siger Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard.

Også regionsrådsformand Stephanie Lose ser udviklingskonsulenten som et skridt i den rigtige retning:”Når vi arbejder for en fælles opgaveløsning mellem kommunale og regionale fagpersoner så gør vi det for at skabe et bedre, mere fleksibelt og effektivt patientforløb. Det skal gerne være noget, som borgerne også kan mærke. Det håber jeg den nye udviklingskonsulent kan være med til at opnå.”

Den nye stilling bliver besat af specialkonsulent Anette Kidholm Filtenborg, og hendes primære opgave bliver at understøtte visionen for Fredericia Sundhedshus og være bindeled mellem den fælles styregruppe og de mange fagfolk og øvrige aktører i sundhedshuset.

Fredericia Sundhedshus er rammen om nye sammenhængende velfærdsløsninger i det nære sundhedsvæsen på tværs af region, kommune og private aktører, og der er allerede mange initiativer til samarbejde i gang, som udviklingskonsulenten skal understøtte og videreudvikle.

”Fredericia Sundhedshus skal være et hus for alle borgere, og det skal være et sted, hvor kommune, sygehus, private og frivillige samarbejder og i fællesskab udvikler nye velfærdsløsninger på sundhedsområdet. Jeg er rigtig glad for, at region og kommune er rykket endnu tættere sammen for at skabe fælles løsninger, der kommer alle borgere i Fredericia Kommune til gavn”, siger formanden for Sundhedsudvalget Susanne Eilersen.

Specialkonsulent Anette Kidholm Filtenborg tiltræder 1. marts og kommer til at få fast arbejdssted på Fredericia Sundhedshus.