Home FREDERICIA Eleverne fra 6.-10. klasse vender tilbage til skolen
Eleverne fra 6.-10. klasse vender tilbage til skolen

Eleverne fra 6.-10. klasse vender tilbage til skolen

0

Fra mandag den 18. maj åbner folkeskolerne i Fredericia igen dørene op for alle elever. Endelig kan 6.-10.klasse komme tilbage efter to måneder med fjernundervisning.

Der er stor glæde blandt elever og skolernes medarbejdere over, at de nu får lov at komme tilbage i de kendte fysiske rammer på skolen igen. Lærere og pædagoger glæder sig til gensynet med de unge mennesker, og de sætter nu alt ind på at kunne tage godt imod eleverne mandag den 18.maj. 

Der er fortsat høje krav til hygiejnen på skolerne, så rengøring og håndvask har høj prioritet, når de unge vender tilbage. 

Afstandskravet mellem eleverne er blevet lempet fra to til en meter, hvilket gør det muligt at samle de fleste klasser i egne klasselokaler igen.

”Det bliver så godt at få de ældste elever tilbage i den fysiske skole, og de glæder sig, har jeg hørt! Det er altså ikke det samme at gå i skole derhjemme, hvor man er afskåret fra vennerne, og hvor kontakten til pædagoger og lærere sker via tekstbeskeder eller skærm. Jeg synes, at de unge mennesker har klaret det rigtig flot, flot hjulpet af vores lærere og pædagoger, og jeg har stor forståelse for den frustration, som elever i 9. og 10. klasse har oplevet. Nu bliver der heldigvis mulighed for at få afsluttet folkeskolen på en god måde ” fortæller Ole Steen Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

En forudsætning for elevernes tilbagevenden er, at hygiejnen er i top. Skolerne har allerede fået opsat ekstra håndvaske og toiletter, og den ekstra rengøring er sat i system. Det skete i forbindelse med, at 0.-5. klasserne startede op i april. Når de ældste elever vender tilbage, bliver de også instrueret i de nye retningslinjer for hygiejnen på skolerne, så de er med til at holde smitterisikoen nede. 

Ny skoledag for 6. – 9, klasse

Det bliver en ny hverdag eleverne i udskolingen møder ind til. Eleverne i 7.-9. årgang vil i den første uge møde ind forskudt over middag og holde pauser forskudt. De vil til at begynde med have undervisning på skolen kombineret med fjernundervisning, hvor de også vil skulle arbejde sammen online. Eleverne på 6. årgang vil følge den ugeplan, som er gældende for 0.-5. årgang.

Ugeplanerne vil blive justeret for alle elever fra uge til uge, da skolerne gradvist begynder at have plads til alle elever på samme tid, især når der også planlægges med udeundervisning i naturen og på fælles kommunale undervisningsmiljøer som Makerspace, Bymuseet m.m. Det betyder, at eleverne i de kommende uger vil opleve at skoledagene begynder at nærme sig normalen. 

SFO, Klub og Ungemiljøer

I takt med at skolerne går mod mere normale tilstande, så bliver der også åbnet mere op for aktiviteterne i SFO, klubber og ungemiljøer. Derfor vil SFO og juniorklub åbne mere op, end de har været hidtil.

Ungemiljøer åbner op med nye aktiviteter fra mandag den 25. Maj 2020.

En god afslutning for 9. klasse

Den lange nedlukning har i høj grad påvirket eleverne i 9. klasse, der i denne tid normalt gør klar til de afsluttende prøver og den festlige fejring af sidste skoledag, inden de forlader grundskolen og bevæger sig videre i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse. Afgangseleverne i 9. klasse vil opleve, at der nu tages særligt godt hånd om deres sidste tid i folkeskolen i denne særlige tid. Der arbejdes blandt andet med en plan for prøveforberedende handlinger for 9. og 10. Klasse først i juni 2020, så de unge kan komme godt videre med deres ungdomsuddannelser. 

”For eleverne på 9. årgang vil der i de kommende uger være et øget fokus på at understøtte dem både fagligt og socialt, så de alle bliver gearet til at komme godt videre i ungdomsuddannelse eller i 10. klasse efter sommerferien. Nogle vil skulle op til prøve for at komme ind på ungdomsuddannelsen, og det får de hjælp til at forberede sig på, og det arbejder vi med en plan for”, siger Ole Steen Hansen. 

En anderledes afslutning på skoleåret for 10’ende

Eleverne på 10’ende vender også tilbage til skolebænken på mandag, hvor lærerne glæder sig til at tage imod dem. Skoleårets afslutning bliver dog en smule anderledes end normalt. 10. klasse er et springbræt til en ungdomsuddannelse, og det giver medarbejderne en klar opgave:

”Der skal gives afsluttende standpunktskarakterer til eleverne, som de skal bruge for at komme videre på en ungdomsuddannelse og her fokuseres der primært på de fag, hvor karaktererne er vigtige i forhold til optagelse på den ønskede ungdomsuddannelse. Derudover har medarbejderne på 10’ende i samarbejde med uddannelsesvejlederne fra UU – på afstand – arbejdet med elevernes afklaring om uddannelsesvalg, fordi det er vigtigt at de unge vælger rigtigt første gang, siger Pernelle Jensen, formand for Uddannelsesudvalget.

De fysiske rammer på 10’ende gør, at man både kan levere en målrettet undervisning og leve op til afstandskrav og hygiejne. Skoledagen bliver struktureret i et formiddagshold og et eftermiddagshold og klasserne bliver delt i to hold. På den måde kan man både arbejde fagligt målrettet med en mindre elevgruppe og samtidig sikre de optimale forhold i forhold til elevernes og medarbejdernes tryghed i forhold til at overholde retningslinjerne. Imellem formiddagsholdet og eftermiddagsholdet er der rengøring på skolen. 

”Til trods for, at onlineundervisning, som eneste undervisningsmetode, har fungeret godt de seneste to måneder, så er der ingen tvivl om, at de unge har manglet og savnet de sociale relationer og skolefællesskabet. Så jeg er rigtig godt tilfredshed med, at skoleåret formentlig kan ende nogenlunde normalt for 10’ende”, siger Pernelle Jensen.

Der vil være sidste skoledag for de unge i 9. og 10. klasse fredag den 19. juni.