ELEVRÅD FIK NOK AF AT VENTE – ARRANGEREDE SELV ISTANDSÆTTELSE AF SKOLETOILETTER

ELEVRÅD FIK NOK AF AT VENTE – ARRANGEREDE SELV ISTANDSÆTTELSE AF SKOLETOILETTER

ELEVRÅD FIK NOK AF AT VENTE – ARRANGEREDE SELV ISTANDSÆTTELSE AF SKOLETOILETTER

0

Eleverne på Kirstinebjerskole afdeling Havepladsvej fik nok af, at politikerne gentagende gange fjernede afsatte midler til renovering af skolens toiletter

Eleverne har i mange år klaget til elevrådet, over skolens toiletter – der er både nedslidte og misligeholdte. Elevrådet har haft en længere dialog med skolens ledelse, med fokus på, at mange elever holder sig fra toiletterne, og venter med at besørge indtil de har fri og kommer hjem.

Efter at skolen af flere omgange har måttet se på, at politikerne har fjernet penge der var afsat til toiletrenovering på skolen, fik elevrådet nok.

Se videoindslaget fra Kirstinebjergskolen nedenfor.