Home FREDERICIA Elitesportsklubber og jobcentre i partnerskab om socialt ansvar

Elitesportsklubber og jobcentre i partnerskab om socialt ansvar

Elitesportsklubber og jobcentre i partnerskab om socialt ansvar
0


Fra denne sæson igangsættes et nyt spændende samarbejde mellem fem elitesportsklubber og lokale jobcentre med overskriften Partnerskaber om socialt ansvar – samarbejde om lokal jobskabelse. 

Sammen med klubbernes netværks- og sponsorvirksomheder afprøves en model, hvor ansættelse af ledige, der har vanskeligt ved at komme i job, tænkes sammen med fleksibel rekruttering og vækst i virksomhederne. 

Administrerende direktør i Randers FC, Henrik Jørgensen,udtaler følgende om projektet: 

– Som et led i Randers FCs CSR-strategi har vores Jobakademi siden 2011 arbejdet målrettet med at hjælpe udsatte borgere i beskæftigelse. At vi nu får muligheden for at dele den viden om social ansvarlighed og det gode og tætte samarbejde vi i mange år, har haft med Jobcenter Randers og vores stærke samarbejdspartnere og netværk, med fire andre elitesportsklubber, er for os meget glædeligt og spændende.

Målet er, at de ledige skal blive en del af arbejdsfællesskabet, opnå selvforsørgelse og at klubbernes netværks- og sponsorvirksomheder samtidig får løst arbejdsopgaver, der giver resultater på bundlinjen.

Samarbejdspartnerne er Randers FC, Vejle Boldklub, FC Fredericia, Aarhus Fremad og TTH Holstebro, de lokale jobcentre i de fem byer samt rådgivningsfirmaet DISCUS. Projektet er støttet af en pulje i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og forventer at løbe indtil ultimo 2021.

”Hos FC Fredericia har vi igennem årene arbejdet med forskellige CSR projekter sammen med Fredericia Kommune og øvrige partnere som har fokus på at fastholde eller motivere unge til at blive i uddannelsessystemet. I dette projekt ser vi frem til at arbejde tæt sammen med jobcenteret i Fredericia Kommune og sammen søge at skaffe flere folk tilbage i arbejde. Samtidigt bliver vi en del af en platform med flere virksomheder inden for den professionelle sportsverden og sammen med de øvrige aktører, føler vi os overbevist om at vi kan gøre en forskel”siger Stig Pedersen, direktør i FC Fredericia.

“Vi er rigtig glade for, at Fredericia FC i samarbejde med virksomheder og jobcentret baner vejen for, at flere fredericianere kommer i beskæftigelse. Det betyder rigtig meget for Fredericia, at virksomhederne tager det sociale ansvar og er med til lokalt at uddanne og fastholde fremtidig arbejdskraft. Det er godt for alle parter” siger Peder Tind, formand for Social -og Beskæftigelsesudvalget.

“ Det er vigtigt med forskellige initiativer, hvis vi skal lykkes med at få endnu flere i beskæftigelse. Derfor er det også glædeligt, at vi går sammen med vores lokale fodboldklub om at gøre en forskel for både ledige og virksomheder i Fredericia” siger John Nyborg, næstformand for Social -og Beskæftigelsesudvalget.

“ Samarbejdet mellem jobcentret og Fredericia FC er ikke helt nyt, men initiativet er anderledes, fordi vi har et fælles mål om at skabe jobåbninger til Fredericias ledige via klubbens virksomhedsnetværk. Det er et stærkt signal om, at vi i Fredericia løfter det sociale ansvar sammen”, siger Sanela Ljeskovica, jobcenterchef i Fredericia kommune.