Home Læserdebat Enhedslisten til Kenny Bruun: Du manipulerer!

Enhedslisten til Kenny Bruun: Du manipulerer!

Enhedslisten til Kenny Bruun: Du manipulerer!
0

Enhedslisten til Kenny Bruun: Du manipulerer!

I Kenny Bruuns svar til mit læserbrev om Venstres misinformation omkring Danmarks Naturfredningsforening (DN), fortsætter han desværre med klicheerne og usandhederne. Ifølge Kenny er der flere sandheder om foreningen, der er kommet frem i lyset. Sandheder, som Kenny Bruun mener, jeg burde ”vride mig over”. Han nævner igen DNs præsident Maria Reumert Gjerding, som udgik af Folketinget for at være præsident for DN. En baggrund hverken Maria eller foreningen har lagt skjul på.  Derudover nævner han et medlem af Fredningsnævnet, som han mener skulle være medlem af DN. Pointen er blot, at dette medlem er ministerudpeget – altså af en minister af hans eget parti. Det har DN ikke noget at gøre med, hvorfor han skal rette sin frustration imod ministeren i stedet for DN.

Desværre fortsætter Kenny Bruun med sin lidt kuriøse jongleren mellem sandhed og manipulation videre i sit læserbrev. Hans hovedargumentation er nemlig, at fredningen ikke burde finde sted, fordi den ikke opfylder nogle punkter, han har samlet sammen rundt omkring i den handlingsplan, som Miljøministeriet, Kommunernes Landsforening og DN lavede i 2013 omkring fredninger. Problemet er dog, at Kenny Bruuns evne til at citere fra nævnte handleplan i bedste fald er mangelfuld. I værste fald er det et forsøg på manipulation med ønsket om ikke at blive opdaget. Det femte punkt på hans liste, lyder ifølge Kenny Bruun således:

•  At der som udgangspunkt skal foreligge en aktuel eller en potentiel konkret trussel mod fredningsværdierne i det pågældende område.

Problemet opstår, når man faktatjekker denne påstand, fordi Kenny Bruun meget belejligt har ”glemt” at tage hele sætningen med. Det har han gjort i to læserbreve. Rent faktisk lyder sætningen nemlig således:

•  At der som udgangspunkt skal foreligge en aktuel eller en potentiel konkret trussel mod fredningsværdierne i det pågældende område – denne forudsætning er dog ikke afgørende, hvis der er tale om unikke fredningsmæssige værdier af væsentlig national betydning jf. nedenfor.

Der bliver efterfølgende tydeligt præciseret, hvad der menes med ”unikke fredningsmæssige værdier af væsentlig national betydning”. Her menes der eksempelvis: ”en unik geologisk lokalitet, et ganske særligt landskab, et helt særligt levested for en speciel art eller et unikt kulturspor samt dettes omgivelser. Det er for disse særlige lokaliteters vedkommende ikke afgørende, om der er en aktuel eller potentiel trussel mod fredningsværdierne…”. Faktisk virker det næsten bizart, at Kenny Bruun netop har valgt at inddrage denne handlingsplan, hvor formålet netop er, at have fokus på fredninger af de absolutte perler i vores natur. Som eksempelvis Treldeskovene. Han læser åbenbart den handlingsplan, som fanden læser biblen.

Hvis man læser begrundelsen for, hvorfor området er kommet med i den nyligt udpegede Naturkanon, så er det netop fordi ovenstående er gældende. Området er nemlig ”unikt i en national sammenhæng”, når det kommer til flere arter af planter, svampe og insekter, og begrundelsen fastslår, at ”Treldeskovene hører til de biologisk mest værdifulde i Danmark”. Derfor giver den Naturkanon, som Kenny er så glad for at citere fra, faktisk svar på, hvorfor fredningen er nødvendig.

Kenny Bruuns forsøg på at finde en ”smoking gun” er trist. Det er trist for fredningssagen, for DN og ikke mindst for Kenny Bruun selv, for i stedet for en rygende pistol, ender han med en lille vandskyder. Jeg bliver i hans svar beskyldt for, ikke at ”forstå det”. Lige der, har han ret. Jeg forstår simpelthen ikke, at han vælger at manipulere med citater fra en handlingsplan, så det fremstår som om han har ret. At Venstre i Fredericia vælger at hænge sin hat på den slags misinformation, forstår jeg heller ikke. Man tænker åbenbart så skidt om vælgerne i Fredericia, at man tror det går uset igennem. Det gjorde det heldigvis ikke.

Andreas Bjerring Tobiassen, Marsvænget 24, 7000 Fredericia