Home Politik Enhedslisten vil give handicapområdet et kæmpe løft

Enhedslisten vil give handicapområdet et kæmpe løft

Enhedslisten vil give handicapområdet et kæmpe løft
0

Læserbrev af byrådsmedlem og bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Fredericia Cecilie Roed Schultz

I de seneste dage har mennesker med handicap og deres nærmeste stået frem på sociale medier under overskriften ”En million stemmer”. For selvom rigtig mange er berørt af handicappolitik, fylder den minimalt i valgkampen.

Det er et problem, for der er hårdt brug for fokus på netop handicapområdet, som på mange måder sejler. Derfor går Enhedslisten til valg på et generelt løft af området. Vi er opmærksomme på, at mange familier, der har børn med handicap, er urimeligt pressede. Jeg kender også selv til det som mor til et barn med autisme. Men jeg møder også problemstillingerne igen og igen gennem mine næstformandsposter i både senior- og handicapudvalget og børn- og skoleudvalget i Fredericia byråd.

I Enhedslisten vil vi blandt andet arbejde for bedre regler for tabt arbejdsfortjeneste og for koordineret sagsbehandling, så familierne ikke skal søge tyve forskellige steder.

Det er vores pligt som politikere at sikre familierne den fornødne hjælp, så forældrene får overskud til andre søskende, til hinanden, til at være almindelige familier. Vi skal kort sagt sikre, at det ikke bliver et handicap at få et barn med handicap.

Skolegang til alle uanset handikap

I Enhedslisten var vi helt fra starten imod den såkaldte ”inklusionsreform” fra 2012, der under pæne ord om at få alle med i folkeskolen i bund og grund var en spareøvelse. Man nedlagde specialtilbud til bl.a. børn med autisme, uden at de midler, der blev sparet, fulgte med børnene over i den almindelige folkeskole. Det blev ikke inklusion. Det blev ansvarsforflygtigelse.

En af konsekvenserne er, at hvert tredje barn med autisme nu og her er i skolevægring i uger, måneder eller hele år. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt i en tid, hvor uddannelsesniveauet blandt mennesker med handicap i forvejen daler i Danmark. For os som politikere må det være en bunden opgave at sikre alle vores børn en god skolegang – også hvis de har handicap, som gør, at de har brug for ekstra støtte eller særlige skoletilbud.

Katastrofalt at færre med handikap får en uddannelse

Institut for Menneskerettigheder advarer om, at færre og færre unge med handicap får en uddannelse. Fra 2012 til 2016 steg uddannelsesniveauet i Danmark, når man ser på, hvor mange i 30erne der har en form for videregående uddannelse. Men for mennesker med handicap faldt det fra 74 pct. til sølle 66 pct. Det er kun blevet værre siden.

En af årsagerne er fremdriftsreformen, der presser unge hurtigere igennem universiteterne uden at skele til, om de har handicap eller sygdomme, der gør, at de har brug for større fleksibilitet. Samtidig betyder især reformen fra 2013, at nærmest ingen unge får førtidspension i dag. Før i tiden var pension et sikkert indkomstgrundlag for mange studerende med handicap, der gav plads til hospitalsindlæggelser og andre forsinkelser. Det var ikke parkering, for hvis de efter studiet fik job, kunne pensionen frasiges.

Enhedslisten vil have både fremdriftsreformen og massakren på fleksjob- og førtidspension annulleret.

Bedre retssikkerhed for mennesker handikap

Nedskæringer i velfærden har haft store konsekvenser på handicapområdet. Flere unge med handicap parkeres på plejehjem, færre får en uddannelse og rigtig mange skal slås urimeligt hårdt med kommunen for den mest basale hjælp i hverdagen.

Vi vil give borgere med handicap konkrete rettigheder i mødet med kommunen. Der skal være klare tidsfrister for sagsbehandlingen, man skal kunne få hjælp til at klage og ingen skal miste sin hjælp, mens en ankesag kører.

Kort sagt, vil vi sikre handicappede og deres pårørende et liv, hvor der er overskud til at leve.