FÆRRE MISTER LIVET PÅ DE DANSKE VEJE

FÆRRE MISTER LIVET PÅ DE DANSKE VEJE

FÆRRE MISTER LIVET PÅ DE DANSKE VEJE

0

Færre kommer til skade eller mister livet på de danske veje, men i tre politikredse er udviklingen en anden. Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet om trafikulykker i landets 12 politikredse.

På landsplan har der fra 2013 til 2017 været et fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken på 7 %. De fleste politikredse følger denne udvikling, men i Østjylland, på Københavns Vestegn og på Sydsjælland og Lolland Falster er det gået den anden vej. Her har der været stigninger i antallet af dræbte og tilskadekomne.

I Østjylland er antallet af tilskadekomne steget med 24 % på fem år, så der i 2017 var 393 tilskadekomne i trafikken på de østjyske veje. På Københavns Vestegn er antallet af dræbte steget fra 4 dræbte i trafikken i 2013 til 12 dræbte i 2017. Og på Sydsjælland og Lolland Falster er antallet af tilskadekomne i trafikken steget med 24 %, mens antallet af dræbte er steget fra 9 dræbte i 2013 til 17 dræbte i 2017.

 

“Der er mange regionale forskelle, som kan spille ind. I byerne er der fx mange lette trafikanter og mange krydsningspunkter mellem trafikanterne, så selv mindre fejl kan få konsekvenser for, om ulykken sker, og hvor alvorlig den bliver. På landevejene opstår ulykkerne af andre årsager og har en tendens til at være mere alvorlige. Vejdirektoratets rapport kan give kommuner og politi et overblik over, hvordan udviklingen ser ud hos dem netop nu, og hvilke områder de bør være opmærksomme på,” siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

Nordsjælland havde færrest dræbte og tilskadekomne pr. indbygger
I forhold til indbyggertallet er Nordsjælland den politikreds, hvor færrest personer mistede livet eller kom til skade i en trafikulykke i 2017, mens antallet er størst i Nordjylland.

Til trods for at Nordjyllands politikreds har flest dræbte og tilskadekomne i trafikken pr. indbyggere i 2017, er antallet faktisk faldet en del siden sidste år. Især antallet af dræbte er faldet markant fra 28 dræbte i 2016 til 11 dræbte i 2017.

Flest dræbte og tilskadekomne bilister i Nordjylland og flest cyklister i København
Ulykkestallene viser også forskelle, der peger på forskellige kørselsvaner i landets politikredse. Nordjylland er den politikreds, der har den største andel af dræbte eller tilskadekomne i bil. Derimod har Københavns politikreds den største andel af dræbte eller tilskadekomne på cykel.

Spiritus indgår i 11 % af ulykker med dræbte eller tilskadekomne
Spiritusulykker udgør stadig en væsentlig andel af trafikulykkerne. I 2017 udgjorde de i gennemsnit 11 % af alle ulykker med tilskadekomne eller dræbte personer.

Der er især tre politikredse, hvor spiritusulykker udgjorde en større andel af de ulykker, hvor der var dræbte eller tilskadekomne personer, end andre kredse. På Fyn og i Midt- og Vestjylland udgjorde spiritusulykker henholdsvis 16 % og 14 % af ulykkerne med dræbte eller tilskadekomne. På Bornholm udgjorde spiritusulykker 5 ud af 22 personskadeulykker (svarende til 23 %).

Følg DanmarkC TV på de Sociale Medier