FLERE VOKSNE I DAGTILBUD

FLERE VOKSNE I DAGTILBUD

FLERE VOKSNE I DAGTILBUD

0

Børne- og Skoleudvalget i Fredericia Kommune har nu udmøntet fordelingen af størsteparten af det budget, der i perioden 2018-2021 årligt vil blive tildelt børne- og ungeområdet

Det er et enigt byråd i Fredericia Kommune, der med Budget 2018-2021 har valgt at fortsætte de sidste par års store investeringer i børn og unge. Formanden for Børne og Skoleudvalget, Ole Steen Hansen, forklarer kommunens prioritering således:

”Det største velfærdsløft skal komme vores børn og unge til gode – for vi ved, at investeringer i de mindste borgere er den bedste samfundsmæssige investering, vi kan foretage. Det glæder naturligvis Børne- og Skoleudvalget, at samtlige partier er enige i dette synspunkt, og at vi nu kan sende mange millioner af sted til netop de yngste generationer af vores borgere i daginstitutioner og skoler”.

Flere voksne i dagtilbud – og på skolerne
Fire millioner kroner er afsat til endnu en opnormering og efteruddannelse af pædagoger i vuggestuer og børnehaver. Det er tredje år i træk, at der ansættes flere pædagoger, og Fredericia Kommune når dermed op på børne- og ungdomspædagogernes landsforbunds, BUPL’s, mindstenormeringer i daginstitutionerne. Det glæder udvalgets næstformand, Cecilie Roed Schultz:

”Jeg er utrolig glad for, at vi med denne økonomiske indsprøjtning kan imødekomme BUPL’s krav, og det er et stort skridt i den gode retning. Endnu et tegn på den gode udvikling er, at 19 af vores daginstitutioner er i fuld gang med at udvikle deres egen særlige profil”.

Også i skolerne vil der blive ansat flere pædagoger, ligesom antallet af lærere øges. Hele 11 mio. kroner – den største investeringspost i budgettet for 2018 – går til at forbedre normeringen af voksne i kommunens folkeskoler. At de mange penge også ender i indskolingen og til inklusion af elever med f.eks. ord- og talblindhed glæder Inger Nielsen:

”Flere lærere i klasselokalet giver ro og samtidig mulighed for, at en klasse kan deles op. Dette er en fordel både for dem, der har behov for ekstra støtte, og for de børn, der ønsker flere faglige udfordringer. De ekstra pædagoger skal desuden være med til både at løfte og skabe bro til fritidsområdet – så vores børn ikke kun trives i skoletiden, men også i deres fritid”.

Integrationsfremmende aktiviteter
Tidligere i år startede Fredericia Kommune en ny pigeklub for 13-18-årige piger med anden etnisk baggrund end dansk, der oplever at blive isoleret fra sociale aktiviteter, når de når teenagealderen.

”Pigeklubben kan fortsætte i 2018 med de 200.000 kr., som vi har afsat til formålet”, fortæller Frances O’Donovan-Sadat og fortsætter: ”Vi har desuden besluttet, at de 350.000 kroner der er afsat til integrationsfremmende aktiviteter for børn og forældre skal være puljemidler. Vi nedsætter derfor en arbejdsgruppe, hvor der sidder politikere med, og de vil fastlægge kriterierne for ansøgninger til puljen og siden hen godkende ansøgningerne”.

Fortsat fokus på gode fysiske rammer
I 2016 og 2017 blev der investeret massivt i omgivelserne på skoler, daginstitutioner og ungemiljøer, og arbejdet fortsætter i 2018:

”Vi sender 35 millioner kroner af sted til vores institutioner og skoler, så de kan fortsætte arbejdet med at energirenovere og skabe bedre fysiske rammer og indeklima. På den måde får børnene og de unge et endnu bedre miljø at lære og lege i, og samtidig forbedrer vi kommunens CO2-regnskab, fortæller Ole Steen Hansen. Han uddyber, at kommunen har særligt fokus på at få forbedret toiletforholdene, da dette er et stort ønske hos både elever og forældre.

Ole Steen Hansen redegør for de fysiske forbedringer af bygningerne:

”I 2018 har udvalget aftalt at prioritere de planlagte renoveringer på henholdsvis Kirstinebjergskolen/afd. Høgevej, Ullerup Bæk skolen/afd. Skolesvinget og afd. Nørre Allé samt det fortsatte arbejde på Fjordbakkeskolen/afd. Taulov. I vores dagtilbud er vi i gang med at screene indeklimaet i alle bygninger, og i det nye år får vi fremlagt resultatet og kan derefter også her planlægge prioriteringsrækkefølgen”. Forholdene for dagplejens legestuer i Ullerup Bæk-distriktet har ifølge Ole Steen Hansen højest prioritet, udvalget ønsker at forbedre de fysiske rammer for legestuerne.

Også en af byens svømmehaller står for at få en overhaling, hvilket vil gavne både store og små, i såvel skoletid som fritid. Cecilie Roed Schultz fortæller:

”Med en renovering af svømmehallen på Kirstinebjergskolen kan vi i endnu højere grad tilbyde svømmefaciliteter til vores borgere, og det glæder mig, at den nye version af svømmehallen allerede kommer til at stå klar til det kommende skoleårs start i august 2018”.

tags:

Følg DanmarkC TV på de Sociale Medier