Home FREDERICIA Forslag om hønsehold lempet efter dialog

Forslag om hønsehold lempet efter dialog

Forslag om hønsehold lempet efter dialog
0

Teknik & Miljø fremlægger nyt forslag til hold af fugle og fjerkræ i byen, som politikerne skal tage stilling til. Det sker efter dialog med dyreejere og foreninger.

Plads til flere fugle, kyllinger og dueunger. Det er de lempelser, Teknik & Miljø lægger op til i et nyt forslag til regulativ for fugle og fjerkræ i byen.

I september drøftede Miljø- og Teknikudvalget første udkast til forslaget, som mødte modstand fra flere lokale dyreejere og foreninger, der mente, at det gik for vidt. Teknik & Miljø har efter høringen været i dialog med flere af dem og fremlægger nu et revideret forslag, der kommer de berørte borgere i møde.

”Jeg er optaget af at finde en rimelig balance, som både naboer og dyreejere kan trives i. Vi har haft en rigtig god høringsproces, hvor 12 foreninger og borgere har leveret input. Så nu tager vi en grundig politisk drøftelse af, hvor grænsen bør gå, når man bor i byen”, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget Christian Bro.

 Mulighed for dispensation

I første udkast lagde forvaltningen op til et fast loft på 10 fugle og fjerkræ i et dyrehold. Det bliver nu lempet, så det kun er høns og duer, der bliver et loft på. Dermed omfatter begrænsningen ikke længere fugle i udendørs voliere, der sagtens kan være mange, uden at de høres.

Teknik & Miljø foreslår desuden, at man foruden de 10 voksne høns og duer må have 10 kyllinger og dueunger, da de små dyr sjældent udgør en gene for naboerne.

”Jeg håber, at de berørte dyreejere oplever, at der er blevet lyttet til dem. Der skal være plads til alle, og derfor ønsker vi at lande på en model, der både giver plads til borgere med dyr i haven og deres naboer”, siger næstformand i Miljø- og Teknikudvalget John Nyborg.

Der lægges fortsat op til helt at forbyde galende haner, støjende parakitter, papegøjer og fugle, ænder, gæs og fasaner. Ønsker en borger alligevel at holde disse dyr, ligger det i forslaget, at man kan søge om dispensation. Her vil Teknik & Miljø bl.a. bede borgeren redegøre for, at dyrene ikke vil genere naboerne. Desuden vil Teknik & Miljø foretage høring af naboer til dyreholdet, inden der evt. gives dispensation.

Det reviderede forslag er på Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden onsdag d. 6. november. Her tager udvalgets medlemmer stilling til, om de er enige i indholdet. Hvis det godkendes, sendes forslaget direkte videre til byrådet, der skal træffe endelig beslutning om dets vedtagelse. Læs forslaget her.