Home Covid-19 / Corona virus Fredericia genåbner langsomt – genbrugsplads slår porten op 27.april

Fredericia genåbner langsomt – genbrugsplads slår porten op 27.april

Fredericia genåbner langsomt – genbrugsplads slår porten op 27.april
0


Fredericia Kommune har siden åbningen af genbrugspladserne oplevet et pres på genbrugspladserne. Vejret er godt og mange fredericianere har tid hjemme til at rydde op og være i haven.  

Der er på teknik- og miljøområdet blevet arbejdet intenst med at håndtere det pres, der har været på pladserne over de sidste uger og særligt i weekenderne opleves et stort pres.  

Der er løbende blevet arbejdet med den gradvise og kontrollerede genåbning af genbrugspladserne i Fredericia Kommune. I takt med den gradvise åbning af flere og flere funktioner i Danmark, er det nødvendigt igen at justere aktiviteterne på affald- og genbrugsområdet. 

Affald og Genbrug har derfor udarbejdet en plan for næste skridt i den gradvise genåbning af genbrugsområdet, så der fortsat leves op til kravene om afstand og hygiejne fra Sundhedsstyrelsen, samtidigt med at vi skaber øget flow og udnytter den eksisterende kapacitet bedre. 

Indtil videre gælder restriktionerne på genbrugspladserne frem til 10. maj.

Fredericia Kommune iværksætter følgende plan for en øget gradvis genåbning af genbrugsområdet:

  1. Deponiet holdes fortsat åbent for haveaffald, jord, murbrokker med udvidede åbningstider fra 8 til 21 alle dage.
  1. Der åbnes op for en ekstra indgang på Deponiet på Vejlbyvej i spidsbelastningens perioder for at undgå lang kø/fremme et bedre flow på pladsen.
  1. Bundgårdsvej har åbent med udvidede åbningstider til og med søndag den 26. april.
  1. Pladsen på Bundgårdsvej vil fra mandag den 27 april have normale åbningstider.Haveaffald vil igen kunne afleveres fra mandag den 27. april.
  1. Pladsen på Industrivej åbner fra mandag den 27. april med normale åbningstider. Haveaffald mv. afleveres forsat på Vejlbyvej, men der arbejdes på en løsning, så man inden længe også kan aflevere haveaffald på Industrivej. 
  1. For at sikre en god fordeling af fredericianere, der alene vil af med haveaffald, opfordres der fortsat til at aflevere haveaffald på Vejlbyvej.
  1. Da adfærden stadig er god og folk er gode til at holde afstand vil der gives mulighed for at øge antallet af biler på pladserne. Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring afstand skal overholdes, men der etableres mulighed for at lukke flere biler ind af gangen.