Home SAMFUND Fredericia Kommune er tæt på at overholde garantien på genoptræning

Fredericia Kommune er tæt på at overholde garantien på genoptræning

Fredericia Kommune er tæt på at overholde garantien på genoptræning
0

 

Tæt på tidsfristen:

I 95% af tilfældene bliver borgere, der er henvist med en genoptræningsplan, tilbudt genoptræning inden for tidsfristen

 

KL har lavet en oversigt over ventetider til genoptræning i 2018. I den opgørelse er ventetiden i Fredericia Kommune gjort op til 11 dage, hvilket svarer til gennemsnittet i de syddanske kommuner. I KL’s opgørelse er der dog ikke taget højde for udskudt opstart af genoptræning på grund af operation eller borgerens eget ønske om udskudt opstart.

”Vi følger tilgangen af nye genoptræningsplaner tæt, og lige nu overholder vi ventetidsgarantien på de syv kalenderdage for ca. 95 % af borgerne, der er henvist. Det er dermed kun i 5% af tilfældene, at vi ikke kan overholde fristen. I de tilfælde, hvor vi ikke kan overholde opstartstidspunktet, overskrider vi kun fristen med 2 – 3 dage. Det gør mig glad, at vi overholder ventetiden, for det gavner vores borgerne, at de kommer hurtigt i gang”, siger Susanne Eilersen, formand for Sundhedsudvalget.

Frit valg på genoptræningsområdet

Folketinget vedtog i maj 2018 en ny lov om frit valg til genoptræning. Det betyder, at den enkelte borger har ret til frit valg af leverandør til genoptræning, hvis kommunen ikke kan overholde fristen på syv kalenderdage. De borgere, som har ret til frit valg, vælger som udgangspunkt at vente på en tid ved Træning & Forebyggelse.

”Der er også en gruppe af borgere, der på grund af personlige eller helbredsmæssige omstændigheder, selv ønsker at udskyde opstart af genoptræning. Indtil nu er det kun to borgere, der har valgt at benytte sig af det frie valg af privat leverandør af genoptræning”, siger Susanne Eilersen.

Træning & Forebyggelse arbejder fortsat intensivt på at nedbringe ventetiden for at komme intensionerne i den nye lovgivning i møde.

”Der er ændret arbejdsgange, så vi sikrer en hurtig vurdering af genoptræningsplanen, og borgeren bliver informeret inden for de fastsatte fire dage om opstart. Ligeledes er der en tæt og konstruktiv dialog med sygehuset i forhold, hvornår en borger reelt må starte genoptræningen op”, fortæller Ellen Schultz Pedersen, leder af Træning og Forebyggelse.