Home FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE PÅ SLANKEKUR – KOMMUNALDIREKTØR AFSKEDIGET

FREDERICIA KOMMUNE PÅ SLANKEKUR – KOMMUNALDIREKTØR AFSKEDIGET

FREDERICIA KOMMUNE PÅ SLANKEKUR – KOMMUNALDIREKTØR AFSKEDIGET
0

Fredericia Kommune slanker topledelsen for at investere i velfærd.

Fredericia Byråd har valgt at slanke kommunens topledelse for at skabe råderum til investeringer i velfærden. Et enigt byråd har derfor besluttet, at Fredericia Kommune slanker direktionen, så den fremover består af to direktører i stedet for tre.

Udviklingen af Fredericias velfærdsområder står øverst på byrådets dagsorden. Som følge af byrådets konstitueringsaftale og den nye politiske struktur samles velfærdsområderne derfor under kommunaldirektøren.

Det betyder, at byrådet ønsker en profil på kommunaldirektørposten, der samtidig varetager det overordnede ansvar for kommunens velfærdsområder; Børn og Skole, Senior og Handicap, Social og Beskæftigelse samt Sundhed.

Dermed fratræder Michael Holst som kommunaldirektør, mens velfærdsdirektør Annemarie Schou Zacho-Broe konstitueres som ny kommunaldirektør. Mogens Bak Hansen fortsætter som vækstdirektør og overtager ansvaret for en række større udviklingsprojekter.
”Michael Holst har ydet en meget solid indsats de forgangne fire år og har været en vigtig spiller i Fredericias positive udvikling. Særligt arbejdet med at få styr på kommunens økonomi, øge bosætningen, tiltrække nye virksomheder og ikke mindst sikre en titel som flerårig Danmarksmester i jordsalg, har Michael været en stor del af. Jeg er samtidig meget tilfreds med den måde, Michael har serviceret Byrådet på. Den politiske betjening har altid været præget af stor loyalitet og professionalisme”, siger borgmester Jacob Bjerregaard.

Michael Holst ser tilbage på en god tid i Fredericia Kommune, hvor han i den kommende tid vil afslutte sine opgaver og overdrage disse. Der vil blive afholdt en afskedsreception for byråd, kollegaer og samarbejdspartnere.

”Det har været en god tid i Fredericia Kommune. Jeg har været glad for samarbejdet med borgmester og byråd, og det har været en fornøjelse at stå i spidsen for så mange dygtige kollegaer. Sammen med kommunens mange ildsjæle har vi skabt fine resultater, og jeg er sikker på, at Fredericia fastholder den solide kurs. Jeg har forståelse for byrådets beslutning om at reducere yderligere i ledelsen og vil nu se frem mod at løse nye udfordringer”, siger Michael Holst.

Fra 1. januar 2019 vil besparelserne som følge af den nedlagte direktørstilling udgøre 2 mio. kr. årligt og dermed en besparelse på 8 mio. kr. over de kommende 4 år. Besparelserne indgår i den politiske opgaveprioritering, der skaber rum for, at der kan investeres yderligere i kernevelfærden.

”Over de senere år har vi reduceret markant i vores topledelseslag for at få råd til at ansætte flere medarbejdere, der leverer den daglige borgernære velfærd. Det kan vi, fordi byrådet tager et stadigt større ledelsesansvar, mens beslutningsprocesserne er gennemskuelige. Det er vigtigt, at vi holder fast i den kurs med den begrænsede økonomiske ramme, vi har til rådighed”, slutter Jacob Bjerregaard

Følg DanmarkC TV på de Sociale Medier