Home FREDERICIA Fredericia skal have en vision
Fredericia skal have en vision

Fredericia skal have en vision

0

Skal Fredericia kommune have en vision? Ja, det mener vi i Venstre. Vi er en by med ca. 51.300 borgere, 4000 ansatte i kommunen og med et budget på 3,3 milliarder, så selvfølgelig skal vi have en vision for byen. En vision der binder os sammen, udfordrer os, skaber vækst og ikke mindst sætter en retning for, hvor vi gerne vil hen som kommune.

Den nuværende vision udløber i 2020, så Venstre gik til budgetforhandlingerne med et ønske om at påbegynde arbejdet med en ny vision for Fredericia. Vi er meget ambitiøse på de enkelte udvalgsområder, hvilket udvalgsarbejdet og budgetforligene også tegner et tydeligt billede af, men vi mangler en overordnet retning for, hvor vi skal hen som by, også på længere sigt. Men der var desværre ikke opbakning til hverken at opdatere den nuværende vision eller til at lave en ny vision, og det ærgrer vi os over. 

I en ny vision for Fredericia ville Venstre have prioriteret bosætning meget højt, derfor fremlagde vi også perspektiverne for ‘Bosætning 360 grader’ ind i budget 2021. Det er afgørende, at flere vælger at bosætte sig i Fredericia, og i budget 2021 sikrede Venstre flere tiltag, som vil gøre Fredericia til en mere attraktiv kommune for tilflyttere, og ikke mindst for børnefamilierne. Venstre har sikret, at vi i Fredericia får minimumsnormeringer på hver enkel daginstitution, så alle børn oplever en tryg hverdag med god voksenkontakt. Det er både godt for de børnefamilier, som allerede bor i byen men også et konkurrenceparameter i forhold til at få flere tilflyttere. Vi har med denne investering en af landets bedste normeringer på småbørnsområdet. 

Med budget 2021 sikrede Venstre også – under overskriften ‘Bosætning 360 grader’ – at der i 2021 udbydes 175 nye parcelhusgrunde, og at der foretages massive investeringer i infrastruktur i og omkring Taulov, Trelde og Østerby – vi skal nemlig sikre et Fredericia, der hænger sammen. Ydermere slår vi fast, at Fredericia er en uddannelsesby. Vi vil gerne have endnu flere uddannelser til Fredericia og derfor er investeringerne i et uddannelsescampus vigtige, så vi får skabt et uddannelsesmiljø for vores studerende både nu og i fremtiden.

Med budget 2021 er vi så i mål, bestemt ikke! Fredericia mangler fortsat en overordnet vision, og der er rigtig mange indsatser i vores ‘Bosætning 360 grader’, som ikke kom med i budgettet. Netop her vil Venstre kæmpe for, at vi kommer hele vejen rundt. Vi ligger op til, at det skal være billigere at være borger i vores by – vi skal turde kigge på vores skatter og afgifter. Og her forslår Venstre et endeligt opgør med dækningsafgiften, som over de kommende år helt bør fjernes. Vi skal investere i vores erhvervsvenlighed og sikrer optimale rammevilkår for erhvervslivet, vækst kommer ikke af sig selv. Vi skal fortsat kunne tiltrække virksomheder og dermed arbejdspladser til kommunen. 

I Venstre ønsker vi, at der kigges på mulighederne for at nedsætte grundskylden for husejere. I Venstre vil vi sætte betalingen på SFO og daginstitutioner ned, og helt naturligt bør der også kigges på mulighederne for på sigt at sætte personskatten ned. I Venstre tør vi godt både investere i velfærd og gøre det billigere at være borger i vores by – det ene udelukker ikke det andet. Men det kræver modige omprioriteringer og vækst.

Hvis vi ser på vores arbejdsmarked, har der historisk set været, og der er fortsat alt for mange af vores borgere på offentlig forsørgelse – den kurve skal vi en gang for alle knække og dette med kloge investeringer i vores arbejdsmarked og jobcenter. Vi er på vej i den rigtige retning og budget 2021 gør delvis en forskel, men vi er bestemt ikke i mål, og i Venstre ser vi gerne, at der investeres langt mere her. For hver gang en borger kommer ud i et arbejdsfællesskab, styrker vi byens økonomi og den pågældende borgers livskvalitet.

Tænkt sig hvordan vores handelsliv ville se ud, hvis vi havde en befolkningsvækst som vores nabokommuner. Der er ingen tvivl om, at vores økonomi ville blive styrket, hvis vi så en massiv befolkningsvækst. I 2019 blev vi 50 færre fredericianere. Over en periode på 10 år er vi dog blevet 1400 flere i Fredericia, men det blev Vejle blot på få år.               

For Venstre er det vigtigt, at vi får en vision i Fredericia og gerne en god og åben visionsproces, hvor alle borgere får mulighed for at blive hørt og inddraget. Politik handler for os om inddragelse, dialog og ikke mindst udvikling – det kunne en ny visionsproces have understøttet. For Venstre handler en sådan vision om at sikre en langt større befolkningstilvækst, at vi tænker udvikling i hele Fredericia og skaber endnu mere sammenhæng i vores kommune. En vision hvor vi tør sætte mål og retning for klima, miljø og bæredygtighed. Men også for kulturen hvor Fredericia har potentiale til både en regional og på sigt en national førertrøje. Med et blomstrende musikliv, musical teater, fødekanaler såsom musicalakademiet og den kreative skole, Fredericia vold og meget meget mere.

En vision skal samle os alle i Fredericia og ikke mindst bruges i fortællingen om, hvorfor vi gerne vil invitere andre til at bosætte sig i Danmarks bedste kommune. Venstre er klar! 

Venstres Byrådsgruppe,

Peder Tind, Pernelle Jensen, Christian Jørgensen, Kenny Bruun Olsen.