Home FREDERICIA FREDERICIA SUND BY : ALLE SKAL TRIVES OG HAVE MULIGHED FOR ET GODT LIV

FREDERICIA SUND BY : ALLE SKAL TRIVES OG HAVE MULIGHED FOR ET GODT LIV

FREDERICIA SUND BY : ALLE SKAL TRIVES OG HAVE MULIGHED FOR ET GODT LIV
0

Fredericia kommune er blevet medlem af WHO Healthy Cities Network – et netværk af europæiske byer, der samarbejder om at fremme sundheden i bredeste forstand

Fredericia kommune er blevet medlem af WHO Healty Cities Network, og vil derfor samle ambassadører Medlemsbyerne arbejder med nogle centrale temaer ud fra en politisk erklæring og en række strategiske mål. Det er bl.a. sundhedskompetence, mental sundhed, sund byplanlægning og bæredygtige lokalsamfund.

Medlemsbyerne arbejder lokalt, erfaringsudveksler og samarbejder på tværs.

SUSANNE EILERSEN, FORMAND FOR SUNDHEDSUDVALGET I FREDERICIA KOMMUNE:
”Vi ser medlemskabet som en mulighed for at løfte folkesundheden i Fredericia. Medlemskabet bidrager positivt til de indsatser og tiltag, som vi allerede har, men det giver os også mulighed for politiske nytænkning på området”.

SUNDHED ER MANGE TING

Sundhed handler ikke kun om fravær på grund af sygdom eller om rygning, kost og motionsvaner, men i ligeså høj grad om fællesskaber, trivsel og de fysiske omgivelser.

Det betyder også, at sundhed og trivsel skal løftes i fællesskab – på tværs af politiske udvalg, kommunale fag- afdelinger, institutioner, virksomheder, foreninger, frivillige m.v.

ET PROJEKT VI ER FÆLLES OM

Fredericia kommune inviterer vi institutioner, virksomheder, foreninger m.v. til at blive Fredericia Sund By mikro-partnere.

Som mikro-partner sætter man fokus på sundhed og trivsel lige der, hvor vi alle har vores hverdag – på arbejdspladsen, i foreningen, i skolen eller i byens rum.

Alle kan gøre små tiltag i vores hver- dag, som kan være med til at styrke vores fysiske, mentale og sociale trivsel.

Man kan blandt andet gå en tur i naturen, kvitte smøgerne, deltage aktivt i lokalsamfundet, løbe en tur, lære noget nyt og meget mere.

Kommunen har en vision om, at vi sammen kan skabe et Fredericia, hvor alle trives og har mulighed for et godt liv.

Følg DanmarkC TV på de Sociale Medier