Høring af Strategi for Udsathed

Høring af Strategi for Udsathed

Høring af Strategi for Udsathed

0

Social- og Beskæftigelsesudvalgets Strategi for Udsathed i Fredericia samt en toårig udviklingsplan sendes i høring fra den 5. februar til den 5. marts 2019

I foråret 2018 tog Social- og Beskæftigelsesudvalget i samarbejde med Udsatterådet initiativ til at udvikle en ny strategi på udsatteområdet, som har til formål at forebygge og mindske udsathed i Fredericia.

Strategi for Udsathed er en samskabt strategi, hvor borgere, frivillige, foreninger, organisationer, virksomheder, kommunale aktører og politikere i samarbejde fortolker og sætter ord og billeder på strategiens indhold.

Udsatte borgere skal opleve en sammenhængende indsats på tværs af forskellige områder og alle, der har interesse i at mindske udsathed i Fredericia, kan derfor være med i Strategi for Udsathed som ambassadør.
Der er allerede afholdt flere events, hvor ovennævnte aktører i fællesskab har udarbejdet strategiens fundament. På baggrund af dette arbejde har Social- og Beskæftigelsesudvalget udarbejdet et hæfte der beskriver strategiens tilblivelse og indhold, samt en toårig udviklingsplan, der skal fungere som et værktøj, der er retningsgivende for en ambitiøs vision om at mindske udsathed i Fredericia. Udviklingsplanen indeholder udviklingsprincipper, indsatsområder, tiltag, succeskriterier og pejlemærker.

Strategi for Udsathed og udviklingsplanen sendes i offentlig høring fra den 5.februar til den 5. marts 2019.

Høringssvarene vil indgå i den endelige strategi og udviklingsplan, der skal godkendes den 25.marts i Social- og Beskæftigelsesudvalget og den 29. april 2019 i byrådet.

Fristen for at afgive høringssvar er tirsdag den 5.marts 2019 kl.12.00.

Høringssvar skal sendes til mindreudsathed@fredericia.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til projektlederne for Strategi for Udsathed: Louise Gade Ellekrog på 22264511 og Rachel Møller Lund på 25724019.